2 min read

   Opiskelijat työuralla

   Featured Image

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien
   opiskelijoiden työllistämisen edistämisessä. Osallistujille tarjotaan koulutusta kaikkiaan neljässä
   koulutuskokonaisuudessa. Koulutukset toteutetaan verkossa. Koulutuksiin osallistuvat
   saavat lisäosaamista täsmätyökykyisen työllistämisen mahdollisuuksista, työyhteisön
   valmentamisesta täsmätyöntekijän rekrytoinnissa sekä oppilaitoksen uraohjauksen tuesta
   täsmätyöllistymisen prosessissa. Hankeverkoston osaamisessa yhdistyy käytännön osaaminen sekä tutkimus- ja tietolähtöisyys erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa ja ohjauksessa niin oppilaitos- kuin järjestösektorilta. Hanke on valtakunnallinen. Hankkeen aikana toteutetaan neljä erillistä koulutuskokonaisuutta (à 2op) kaksi kertaa. Koulutusten ajankohdat ovat syksy 2023 ja kevät 2024.

   Hankkeen tavoite: 
   Hankkeen tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymiseen sekä työelämän ohjaamiseen heidän työllistämisessään. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on herättää osallistujien ajatuksia täsmätyön mahdollisuuksista ja heidän omasta työstään edesauttamassa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä.

   Hankkeen tuloksena opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen edistämisestä on parantunut. Työnkuvien ja -tehtävien räätälöinti on tullut henkilöstölle tutummaksi ja tästä mahdollisuudesta puhutaan enemmän työelämälle ja osataan tukea heitä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittyessä myös työelämässä täsmätyö ja työelämän moninaisuus tulevat sekä termeinä että käytännössä tunnetummiksi. Pitkällä tähtäimellä tämä voi parantaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia sekä helpottaa työvoimapulaa aloilla, joissa täsmätyöntekijöitä voidaan hyödyntää. Tämä myös lisää kohderyhmän osallisuutta yhteiskuntaan sekä riittävän tuen nivelvaiheessa.

   Koulutukset:

   Monimuotoinen työyhteisö, 2op

   Ajankohta: 10. ja 17.4. klo 13-16.00

   Koulutuksen teemat:

   • monimuotoisuus
   • tiedostamattomat ennakkoluulot
   • vuorovaikutus voimaksi,
   • mihin positiivinen erityiskohtelu ja kohtuulliset mukautukset perustuvat ja mikä niiden ero
   • positiivisen erityiskohtelun mahdollisuudet 
   • kohtuulliset mukautukset

   Kouluttajat: Annika Lipponen (Live) ja Marita Kokkonen (Live)

   Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä!

   Koulutus järjestetään samansisältöisenä 4/2025.

    

   Hankkeen koulutusosiot:
   1. Uraohjaus ja työelämätaidot (2op)
   2. Oppilaitoksen tuki työelämälle (2op)
   3. Monimuotoinen työyhteisö (2op)
   4. Tuettu työllistyminen (3op)

   Koulutuksiin sisältyy webinaarit, verkkokeskustelut, kehittämistehtävä sekä verkostoitumistilaisuus.

   Aikataulu: 1. koulutuskokonaisuus toteutetaan syksyllä 2023, 2. koulutus keväällä 2024.

    

   Hankkeen kesto: 15.5.2023 - 30.6.2025

   Hankkeen koordinaattori: Kiipulasäätiö

   Hankekumppanit: Live-säätiö ja Ammattiopisto Spesia

   Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus


   Lisätietoja:

   Juulia Taavitsainen
   Koulutussuunnittelija
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

   logot-2

    

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...