Hankkeet

   Tutustu kehittämistoimintaamme

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta työelämäpoluilla. Hankkeen toiminta on suunnattu päihderiippuvuutta sairastaville henkilöille sekä mielenterveyskuntoutujille, joiden kuntoutumisprosessi on siinä vaiheessa, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat heille ajankohtaisia. Lisäksi hankkeessa tehdään vahvaa yritysyhteistyötä mm. kohtauttamis- ja vertaistoiminnan kautta. Toiminnalla tavoitellaan työkulttuurin muutosta moninaisuutta ymmärtävämpään suuntaan.

   Hankkeen tavoitteet ovat:

   1. Yksilön päihteettömyyden ja hyvinvoinnin tukeminen, osallisuuden lisääminen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien vahvistaminen työhön ja koulutukseen.
   2. Alueelliseen työvoiman kohtaanto-ongelmaan vastaaminen ja yritysten moninaisuuden tukeminen sekä sosiaalisen vastuun lisääminen.
   3. Toimintakyvyn tuen ja tuetun työllistämisen menetelmien vaikuttavuuden lisääminen.
   4. Ammattilaisten osaamisen lisääntyminen.

   Hankkeen keskeiset toimenpiteet koostuvat ryhmä- ja yksilövalmennuksista, joita toteutetaan myös etävälitteisesti sekä tuettujen työelämäjaksojen järjestämisestä kumppaniyrityksiin. Hankkeeseen osallistuville henkilöille laaditaan yksilöllinen kuntoutumisen tukemisen suunnitelma sekä jatkopolku. Hankkeessa tehdään vahvaa yritysyhteistyötä mm. kohtauttamis- ja vertaistoiminnan kautta. Hankkeen tuloksena syntyy mallinnettu toimintakokonaisuus, jonka avulla päihde- ja mielenterveyskuntoutujien poluttaminen kohti yritysyhteistyötä ja työllistymistä tukevia palveluja mahdollistuu vaikuttavalla tavalla.

   Lisäksi hankkeen aikana on kehitetty vertaistoimijuuden toimintamalli, jossa yrityksiin jo siirtyneet asiakkaat tukevat ja rohkaiseva uusia asiakkaita. Hankkeessa kehitetään työhönvalmennukseen uusia työkaluja, joiden avulla työhönvalmentajat osaavat ottaa paremmin huomioon päihdetaustaisten tarvitseman tuen työllistymistä suunniteltaessa.

   Hankkeen toimintoja toteutetaan pääkaupunkiseudun alueella tiiviissä yhteistyössä kuntien, kolmannen sektorin ja yritystoimijoiden kanssa.

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan sopimukseen ja vastaa siihen haasteeseen,...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan 19.12.2022–30.4.2025 ja sitä koordinoi Suomen...

   ParasTUVA

   ParasTUVA - Osaamista ja laatua TUVA -koulutukseen

   Kenelle? 

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. 

   Opiskelijat työuralla

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevienopiskelijoiden työllistämisen edistämisessä. Osallistujille tarjotaan...

   Asuntolatoiminnan ABC

   Hanke: Hankkeen koulutukset tarjoavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin tukea tarvitsevien asukkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen....

   Kieli- ja kulttuuritietoista työpaikkaohjausta

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista- Maahanmuuttaneiden opiskelijoiden työpaikkaohjauksessa- Kielelliseen ja kulttuuritietoiseen...