2 min read

   ParasTUVA

   Featured Image

   ParasTUVA - Osaamista ja laatua TUVA -koulutukseen

    

   Kenelle 

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. 

   Mitä 

   Voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.  

   Sisältö 

   Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa. 

   Koulutusten toteuttaminen 

   Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3-4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.  

   #TUVA-koulutus #TUVA-pedagogiikka #erityinen tuki 

   Hankkeen tavoite: 
   Hankkeen tavoitteena on TUVA-opetushenkilöstön tietoperustan sekä menetelmä- ja työtapaosaamisen kehittyminen, eritaustaisten ja -tarpeisten opiskelijoiden kohtaamis- ja ohjaamisosaamisen parantuminen, TUVA-ammatti-identiteetin vahvistuminen ja TUVA-pedagogiikan rakentuminen yksilö- ja ryhmätasolla sekä opetuksen ja ohjauksen laadun ja vaikuttavuuden paraneminen. 

    

   Hankkeen kesto: 15.5.2023 - 30.6.2025

   Hankkeen koordinaattori: Ammattiopisto Spesia

   Hankekumppanit:

   Live-säätiö

   Kiipulan ammattiopisto

   Ammattiopisto Luovi

   Optima samkommun

   Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus


   Lisätietoja:

   Juulia Taavitsainen
   Koulutussuunnittelija
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

    

   logot-1

    

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...