Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Yhdessä oppien digitaidot haltuun

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohderyhmään kuuluvien tarpeita digitaitoihin liittyen sekä edistää heidän digitaalisia taitojaan valmennuksien kautta. Hankkeessa kehitetään digitaitovalmennuksiin toimintamalli sekä materiaalia, joka julkaistaan vapaasti kaikkien saataville.

Digi Teachers Working Online

Hankkeen tavoitteet:Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen. Opettajat...

Liven opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot

Livessä toteutetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä Erasmus+ liikkuvuusjaksoja johdonmukaisesti jatkuvana toimintana.Hankkeiden tavoitteena on...

Digitaidoista osallisuutta arkeen

Digitaidot ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen ovat nyky-yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavia perustaitoja. Suurin osa työikäisistä ihmisistä...

KUNTOS-hanke

Hankkeen kesto:

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia (ESR) -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja...

Selkeästi Seksuaalisuudesta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti...

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen sekä...