Siirry sivun sisältöön.

Digi Teachers Working Online

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen.

Hankkeen tavoitteet:
Opettajat saavat uusia työkaluja, ideoita ja käytänteitä, ja heidän digipedagogiset taitonsa kasvavat. Verkkoa hyödyntävän opetuksen ja verkossa opiskelun taso paranee. Myös opiskelijoiden digitaidot ja elinikäisen oppimisen taidot kehittyvät.

Hankkeen kohderyhmä:
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ammatillisen vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Hankkeen tulokset:

  • Kyselytutkimus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunnan digitaalisista taidoista ja tulevaisuuden tarpeista digipedagogiikan saralla
  • Kuvaus opetus- ja ohjaustyössä vaadittavista digipedagogisista taidoista, digipedagogisten osaamismerkkien malli ja yksi mallin osaamismerkeistä
  • Verkko-oppimateriaali, jonka avulla ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunta voi kehittää ja kasvattaa digipedagogisia taitojaan
  • Verkko-oppimateriaalin maakohtaiset pilotoinnit
  • Työkalupakki, joka sisältää ohjeita erilaisten digitaalisten työkalujen haltuunottoon.

Infographic

 

Lisätiedot

Hankkeen ajankohta

01.11.2021 - 01.05.2024

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektikoordinaattori Karoliina Oksanen
p. 040 661 4424
etunimi.sukunimi@inlive.fi 

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö, Suomi

Arbeit und Bildung, Saksa, www.arbeit-und-bildung.de
Tieke, Suomi, www.tieke.fi
Amadip. Esment Fundación, Espanja, www.amadipesment.org
Arfie, Belgia, www.arfie.info 

Train for international trail

Train for international trail

Hankkeen kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tutustu hankkeeseen
Digiosaava.fi

Digiosaava.fi

Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on...

Tutustu hankkeeseen
Marketing4Artists

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Markkinointiosaamisen myötä...

Tutustu hankkeeseen