Siirry sivun sisältöön.

Digi Teachers Working Online

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen.

Hankkeen tavoitteet:
Opettajat saavat uusia työkaluja, ideoita ja käytänteitä, ja heidän digipedagogiset taitonsa kasvavat. Verkkoa hyödyntävän opetuksen ja verkossa opiskelun taso paranee. Myös opiskelijoiden digitaidot ja elinikäisen oppimisen taidot kehittyvät.

Hankkeen kohderyhmä:
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ammatillisen vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Hankkeen tulokset:

  • Kyselytutkimus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunnan digitaalisista taidoista ja tulevaisuuden tarpeista digipedagogiikan saralla
  • Kuvaus opetus- ja ohjaustyössä vaadittavista digipedagogisista taidoista, digipedagogisten osaamismerkkien malli ja yksi mallin osaamismerkeistä
  • Verkko-oppimateriaali, jonka avulla ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunta voi kehittää ja kasvattaa digipedagogisia taitojaan
  • Verkko-oppimateriaalin maakohtaiset pilotoinnit
  • Työkalupakki, joka sisältää ohjeita erilaisten digitaalisten työkalujen haltuunottoon.

Infographic

 

Lisätiedot

Hankkeen ajankohta

01.11.2021 - 31.10.2024

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektikoordinaattori Karoliina Oksanen
p. 040 661 4424
etunimi.sukunimi@inlive.fi 

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö, Suomi

Arbeit und Bildung, Saksa, www.arbeit-und-bildung.de
Tieke, Suomi, www.tieke.fi
Amadip. Esment Fundación, Espanja, www.amadipesment.org
Arfie, Belgia, www.arfie.info 

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Koulutus tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja konfliktien hallinnassa sekä vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolien kanssa. Kokonaisvaltainen...

Tutustu hankkeeseen
Digiosaava.fi

Digiosaava.fi

Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on...

Tutustu hankkeeseen
Train for international trail

Train for international trail

Hankkeen kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tutustu hankkeeseen