Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

From a rookie to an expert

Ammatillisen koulutuksen strateginen kumppanuushanke - REX VET pyrkii vastaamaan Erasmus + -ohjelman tavoitteisiin edistämällä ammatillisen koulutuksen laadun parantamista, innovaatioita ja kansainvälistymistä. Hankkeessa haluamme lisätä liikkuvuutta ja edistää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön jatkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, ja siten parantaa ammatillisen koulutuksen laatua.

Nykypäivän monikulttuurinen työelämä sekä kansainväliset työmarkkinat edellyttävät kansainvälisiä taitoja ja osaamista. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön on kyettävä kouluttamaan uuden aikakauden osaajia, joilla on kyky ja into toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa maailmaanlaajuisesti.

Hankkeen kohderyhmä:

Opettajat ja muu henkilöstö sekä toissijaisena kohderyhmänä on organisaation johtohenkilöstö

Hankkeen tavoitteet:

• Lisätä opettajien ja muun henkilökunnan osallistumista kansainvälisyystoimintaan

• Kehittää ja tunnistaa globaalissa maailmassa tarvittavia taitoja

• Edistää henkilöstön kansainvälistymistaitojen kehittämistä

• Edistää kansainvälisen toiminnan yhteyttä organisaation strategian ja henkilöstön ammatillisen kehityksen välillä

Toimenpiteet:

• Yhteistyökumppaneiden organisaatioiden henkilöstön kansainvälisten taitojen kartoittaminen

• Luodaan kehityspolku henkilöstölle kansainvälisten taitojen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa

• Tuotetaan koulutuspaketti taitojen kehittämisen tukemiseksi

• Digitaalisten osaamismerkkien luominen, joilla dokumentoidaan ja tunnustetaan kansainvälistymisessä opitut taidot

Tulokset ja hyödyt:

• Opetus-ja ohjaushenkilöstön kansainvälisyystaitojen kehittyminen.

• Organisaatiotasolla henkilöstön kansainvälisyysosaamisen on kasvanut.

• Työkalu kansainvälisten taitojen ja pätevyyden arviointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla on luotu.

• Joustava ja nykyaikainen tapa tunnistaa ja validoida henkilöstön kansainvälisyystaitoja myöntämällä digitaalisia osaamismerkkejä.

• Online-koulutuspaketti, joka tukee osaamisen kasvua aloittelijasta asiantuntijaksi.

• Kansainvälisyyden digitaaliset osaamismerkit on otettu käyttöön, eri tavoin saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä.

• Kansainvälisen polun mallia voidaan soveltaa ja ottaa käyttöön myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.09.2019 - 31.08.2021

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Törnwall, projektipäällikkö 

p. +358 41 535 0547, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Hengitysliitto, Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit
  • Centro San Viator (ES)
  •  Kuressaare Ametikool (EE)
  • Live-säätiö (FI)
  • ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (IT)
  • Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland (NL) 

 

Yhdessä enemmän 2

Yhdessä enemmän 2

Yhdessä enemmän 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030.

Tutustu hankkeeseen
Timantti 2

Timantti 2

Timantti 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030. Hanke...

Tutustu hankkeeseen
Digiosaava.fi

Digiosaava.fi

Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on...

Tutustu hankkeeseen