Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää 

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja siksi onkin tärkeää, että pysymme ajan hermolla omien taitojen ja valmiuksien suhteen. Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -hankkeen yrittäjyysvalmentajamalli ja yrittäjyyttä tukevien toimintatapojen kehittäminen tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden pohtia ja kokeilla omanlaisen työelämäpolun luomista.

me osataan logo-03-05

Mitä on yrittäjämäinen toiminta? 
Yrittäjämäinen toiminta tarkoittaa aktiivista ja ennakkoluulotonta otetta työhön ja elämään. Se edellyttää kykyä tunnistaa mahdollisuuksia, ottaa riskejä ja löytää luovia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Yrittäjämäiset taidot ovat arvokkaita kaikille, niin yrittäjille kuin palkkatyössäkin toimiville.

Miten hankkeessa lähestytään yrittäjyyttä? 
Hankkeessa tarjotaan käytännönläheisiä ja innostavia tapoja tutustua yrittäjyyteen. Kehitämme pedagogista osuuskuntatoimintaa, joka mahdollistaa yrittäjyyden oppimisen yhdessä muiden kanssa. Pedagogisia osuuskuntia on tällä hetkellä kaksi: pienelektroniikan korjauspalveluita tarjoava Live Fix sekä erilaisia media-alan töitä tekevä Opus Dome.

Samalla vakiinnutamme Nuori yrittäjä (NYT) -toimintaa, joka antaa mahdollisuuden kehittää omia liikeideoita opintojen aikana. Lisäksi pilotoimme yrittäjyysvalmentajamallia, joka tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

Hankkeen tavoitteet:
Tavoite 1: Tavoitteena on vahvistaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden (ml. erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat) yrittäjyystaitoja, valmiuksia itsensä työllistämiseen sekä yrittäjämäiseen toimintaan. Yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen liittyvän osaamisen vahvistuminen edistää myös opiskelijoiden palkkatyöhön työllistymisen mahdollisuuksia.  

Tavoite 2: Tavoitteena on luoda ammatilliseen koulutukseen soveltuvia matalan kynnyksen yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä sekä pilotoida ja testata niitä osana opiskelijoiden koulutus- ja työllistymispolkua. 

Tavoite 3: Tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä.  

Tavoite 4: Tavoitteena on lisätä tietoa moninaisuuden eduista sekä oppilaitoksissa että työpaikkaohjaajille ja työelämän yhteistyökumppaneille. Lisäksi hanke edistää esteettömän rekrytoinnin osaamista työelämässä. Tietoisuuden lisääntymisen ja moninaisuuden hyötyjen tunnistamisen avulla edistetään opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia sekä lisätään työyhteisöjen osaamista ja ymmärrystä moninaisuudesta.   

Hankkeen kohderyhmät: ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja Liven muut asiakkaat, opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstö, osatyökykyiset (yksin)yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä työelämäkumppanit.

Tietosuojaseloste

 

Tutustu lisää:

Hankkeen YouTube-kanavalta löydät mm. Työtä ja yrittäjyyttä kaikille! -webinaarisarjan tallenteet.

Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi kolmessa päivässä (blogikirjoitus yrittäjyysleiripilotista kesäkuussa 2024)

Lisätiedot

Rahoittaja

ESR+

Hankkeen ajankohta

01.03.2023 - 31.10.2025

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Hanna Lankinen 
p. 040 667 1777
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Yrittäjyysvalmentaja Erja Rossi
p. 040 662 3603
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Bisnekset verkkoon

Bisnekset verkkoon

Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan...

Tutustu hankkeeseen
Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä...

Tutustu hankkeeseen
ESIC – European Social Innovation Campus

ESIC – European Social Innovation Campus

ESIC- European Social Innovation Campus hankkeen kunnianhimoinen tavoite on luoda eri koulutustasoille oma koulutussuunnitelma sosiaalisten...

Tutustu hankkeeseen