Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi kolmessa päivässä

Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -hankkeen ensimmäinen yrittäjyysleiri poiki 11 suoritettua osaamispistettä kolmessa päivässä

 

Kesäkuun alussa järjestetty yrittäjyysleiri tarjosi Ammattiopisto Liven liiketalouden opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa pakollinen Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -kurssi uudenlaisessa oppimisympäristössä. Kolmipäiväinen yrittäjyysleiri toi yhteen kaksitoista merkonomiopiskelijaa, jotka syventyivät yrittäjyyden maailmaan intensiivisen ja käytännönläheisen oppimisen kautta.

Leirin aikana opiskelijat loivat pienryhmissä liiketoimintasuunnitelman, kuulivat inspiroivia tarinoita yrittäjyydestä, pääsivät vahvistamaan ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä sekä oppivat yhteisistä keskusteluista sisäisestä yrittäjyydestä ja työelämän lainalaisuuksista. Hyvää seuraa, ruokaa ja innostusta unohtamatta.

Logorivi hankelogo mukana

 

Kuvassa nuori, mustapaitainen miesopiskelija istuu työpöydän ääressä ja kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa. Kuvituskuva.

Kuvassa opiskelija työskentelee liiketoimintasuunnitelman parissa yrittäjyysleirillä kesäkuussa 2024.

 

Opiskelijoiden sitoutuminen ja tyytyväisyys toteutukseen kävi ilmi palautteista

 

Leirin aikana kerätyssä palautekyselyssä opiskelijat antoivat arvionsa leirin hyödyllisyydestä ja oppimiskokemuksista. Arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1–5, jossa 1 tarkoitti Täysin eri mieltä ja 5 Täysin samaa mieltä.

Opiskelijat vastasivat seuraavasti:

Leiristä oli hyötyä opinnoissani: Keskiarvo 4.2

Leiri oli mukava tapa suorittaa yrittäjyyden pakollinen YTO-kurssi: Keskiarvo 4.8

Sain uutta tietoa yrittäjyydestä: Keskiarvo 4.7

Yhteistyö toisten opiskelijoiden kanssa sujui hyvin: Keskiarvo 4.3

Voisin suositella yrittäjyysleirille osallistumista muille opiskelijoille: Keskiarvo 4.5

 

Yrittäjyysleirin kokemukset diagrammina. Kuvituskuva, sama informaatio tuli jo tekstissä.

Kuvassa opiskelijoiden palautteita esitettynä diagrammina.

Palautteiden perusteella voidaan todeta, että yrittäjyysleiri oli opiskelijoiden mielestä erittäin hyödyllinen ja onnistunut tapa suorittaa yrittäjyyden kurssi. Erityisesti leirin käytännönläheisyys, yhdessä oppiminen sekä kokemus, että vaikeistakin asioista pääsee yli sinnikkyydellä ja periksiantamattomuudella korostuivat yhteisissä keskusteluissa leirin lopussa.

”Opin, että ei kannata luovuttaa vaan pitää mennä eteenpäin ja ratkaista ongelma”,  totesi yksi opiskelijoista.

Mukana leirillä olivat Liven yrittäjyysvalmentaja Erja Rossi, YTO-opettajat Heli Lehti ja Elina Karjalainen sekä liiketoiminnan ammatillinen erityisopettaja Soile Pajuniemi. Hankkeen projektipäällikkö Hanna Lankinen toimi yrittäjyysleiripilotoinnin apukoordinaattorina.

Opetushenkilöstö koki, että yrittäjyysleirin ehdoton onnistuminen oli opiskelijoiden sitoutuminen yrittäjyysleirin läpivientiin sekä se, että toteutuksessa sai myös itse olla oppimassa käydyistä yhteisistä keskusteluista. Yrittäjyysleirin sisällön toteutuksesta vastasi yrittäjyysvalmentaja Erja Rossi.

 

Oppimista käytännön kautta

 

Yrittäjyysleirin ytimessä oli käytännön tekeminen ja rohkeus kokeilla uutta. Kolmen päivän aikana opiskelijat syventyivät yrittäjyyden perusteisiin, liiketoimintamallien rakentamiseen ja tiimityöhön. Leirillä käytettiin muun muassa SEPPO-mobiilipeliä oppimisen tukena, mikä toi hauskan ja interaktiivisen elementin opiskeluun.

Yrittäjyysleiri ei ollut pelkästään oppitunteja ja teoriaa, vaan ennen kaikkea mahdollisuus kehittää omia taitoja käytännössä. Opiskelijat saivat tukea sekä opettajilta että yrittäjyysvalmentajalta, ja he oppivat, että tärkeintä ei ole tietää kaikkea heti, vaan uskaltaa ottaa ensimmäiset askeleet ja oppia matkan varrella.

 

Katse tulevaan

 

Ensimmäinen yrittäjyysleiri oli menestys, ja sen pohjalta voidaan jatkossakin kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -malleja. Yrittäjyysleiri oli osa Euroopan unionin osarahoittamaa Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -hanketta, jonka tavoitteena on edistää nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja.

Yrittäjyysleirin kokemukset osoittavat, että uudenlaiset oppimisympäristöt voivat tarjota opiskelijoille merkittävää lisäarvoa ja innostaa heitä oppimaan työelämässä tarvittavia taitoja käytännönläheisesti. 

Haluatko lisätietoa yrittäjyysleirin pilotoinnista? Ota yhteyttä! Erja Rossi, yrittäjyysvalmentaja, erja.rossi@inlive.fi tai Hanna Lankinen, projektipäällikkö, hanna.lankinen@inlive.fi.

Käytännön digityökaluja ammattilaisille asiakastyöhön

5 min luettu

Käytännön digityökaluja ammattilaisille asiakastyöhön

Digitaidot ovat arjen taitoja, joita kannattaa käyttää ja treenata läpi elämän! Käytön myötä taidoista hioutuu varsinaisia arjen timantteja, jotka...

Lue lisää
Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

1 min luettu

Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

Sain kunnian aloittaa uuden, ESR-rahoitteisen Momentum-hankkeen projektipäällikkönä 1.8.2023, jolloin hanke virallisesti käynnistyi. Hankkeen...

Lue lisää