Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Momentum – Moninaistuvat urapolut

Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koulutus- ja työelämäpoluilla. Hankkeessa tarjotaan vahvaa tukea ja vaihtoehtoisia tapoja siirtyä kohti koulutusta ja/tai työelämää. Erityisesti pyritään madaltamaan kynnystä ja avaamaan uusia näkökulmia korkeakouluopintoihin heille, jotka eivät ilman hankkeen toimenpiteitä näkisi itseään korkeakouluopiskelijoina. Lisäksi hankkeessa lisätään palveluiden välistä yhteistyötä ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista.

Kohderyhmä: Päijät-Hämeen täsmätyökykyiset henkilöt ja Kymenlaakson maahanmuuttaneet henkilöt 

Hankkeen tavoite: 

  • Vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön.
  • Tukea ja lisätä yritysten osaamista täsmätyöllistämiseen (Päijät-Hämeessä) sekä maahan muuttaneiden työllistämiseen (Kaakkois-Suomessa) liittyvissä kysymyksissä.
  • Vahvistaa verkostoyhteistyötä, palvelujen välistä yhteistyötä ja ammattilaisten osaamista, jotta tieto saatavilla olevista tukimuodoista tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat ja sitä kautta kertyvä osaaminen auttaa tunnistamaan kohderyhmän tarpeita paremmin sekä ohjaamaan oikeiden palvelujen piiriin.

Hankkeen vaikuttavuus: Hankkeella on madallettu kynnystä ja avattu näkökulmia korkeakouluopintoihin niille, jotka eivät ilman hankkeen toimenpiteitä näkisi itseään korkeakouluopiskelijoina. Korkeakouluopintoihin hakeutuneiden määrä Päijät-Hämeen alueella lisääntyy, mikä tukee maakuntastrategian tavoitetta toimia korkeakoulutuksen kasvupaikkana.

Yritysten valmiudet työllistää täsmätyökykyisiä ja maahan muuttaneita henkilöitä vahvistuvat. Hankkeen lisäarvo syntyy korkeakoulujen, yritysten ja 3.sektorin välisen yhteistyön tiivistymisestä. Yhteistyön tiivistyminen mahdollistaa erilaiset tukimuodot niin kohderyhmälle kuin työnantajille, joiden avulla pystytään varmistamaan katkeamaton palvelupolku kohti koulutusta ja työelämää.

LABin roolina on erityisesti madaltaa kohderyhmän kynnystä hakeutua korkeakouluopintoihin järjestämällä mahdollisuuksia tutustua ammattikorkeakoulun tiloihin ja opiskeluun. Lisäksi LABin asiantuntijat tuottavat tietoa kohderyhmän tuen tarpeista ammattilaisille sekä mahdollistavat verkostojen välistä yhteistyötä. XAMK:in rooli keskittyy vastaavasti maahan muuttaneiden henkilöiden opiskelu- ja työurapolkujen kynnyksen madaltamiseen.

Hankkeessa tuotetaan kuukausittain blogikirjoituksia hankkeen kannalta keskeisistä sisällöistä. Ne on listattuna alla:

Lisäksi hanke on saanut medianäkyvyyttä hankkeen toiminta-alueella:

 LAB eng

xamk_logo_laaja2_kehys_rgb   

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.08.2023 - 31.01.2026

Hankkeen vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja Jori Reijula
p. 045 847 1133 
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen päätoteuttaja

Live-säätiö

Hankekumppanit
  • LAB-ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä tukea saavien liiketoiminnan...

Tutustu hankkeeseen
Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää Työelämä muuttuu jatkuvasti ja siksi onkin tärkeää, että pysymme ajan hermolla...

Tutustu hankkeeseen
Verstas

Verstas

Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta...

Tutustu hankkeeseen