Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

MOVE IT! 3.0

Ammattiopisto Liven MOVE IT! 3.0 -Terveenä töihin hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu toimintaa.

Ajankohta:

Hanke toimii ajalla 1.8.2019-29.6.2020. Se on jatkohanke hankkeille Move IT! 2.0 -Terveenä töihin (1.8.2018-30.6.2019) sekä MOVE IT -Terveenä töihin (1.8.2017-30.6.2018).

Rahoittaja:

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Live-säätiö.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Asta Kalpamaa

p. 040 631 8822, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on edeltävien hankkeiden tavoin jatkaa opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn vahvistamista, kehittää henkilöstön tähän liittyvää osaamista sekä vakiinnuttaa liikkumista osaksi Ammattiopisto Liven oppimisympäristöjä sekä oppilaitoksen toimintarakenteita. Pyrkimyksenä on tarjota yhdessä tekemisen kautta opiskelijoille mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa ja työ- ja toimintakykynsä monipuoliseen vahvistamiseen.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana mm. palkataan kokoaikainen liikunnanohjaaja, selvitetään liikkuva opiskelu toiminnan vakiinnuttamista osaksi oppimisen tukipalveluita, kehitetään opiskelijoiden hyvinvointivalmennusta, jatketaan oppimisympäristöjen kehittämistä fyysiseen aktiivisuuteen kannustaviksi, vahvistetaan yhteistyötä eri liikuntatahojen sekä opiskelijahuollon kanssa, koulutetaan henkilöstöä, hyödynnetään mobiiliteknologiaa liikunnan ja oppimisen tukena. Opiskelijoiden osallistumista ja vertaisliikkumista jatketaan edelleen liikuntatutor-toiminnan avulla. Henkilöstön liikkuva opiskelu - vastuuhenkilöt jalkauttavat hanketta osaksi oppimisympäristöjen arkea. Hankkeessa pyritään myös lisäämään aktiivisuutta ja liikuntaa työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.

Hankkeen liikunnanohjaaja resurssi mahdollistaa mm. opiskelupäivän aikaisen liikunnan ohjaamisen sekä opiskelijoiden hyvinvointivalmennuksen. Lajikokeiluita sekä muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa tarjoavat hankkeen aikana Ammattiopisto Liven päätoimipaikoissa järjestettävät työhyvinvointitorit, Oittaan ulkoilukeskuksessa järjestettävä seikkailuleiri sekä lukuvuoteen nivoutuvat liikuntatapahtumat.

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen
UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Hankkeen kohderyhmä: Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen