Siirry sivun sisältöön.

Opiskelijan äänellä

Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hankeverkostossa on mukana 18 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.


Opiskelijan äänellä logot

Tavoitteet

Tavoite 1. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Opintojen keskeyttämisen moniammatillinen suunnitemallisuus ja opintojen keskeytyksen uhan alla sekä keskeytyksellä olevien opiskelijoiden ryhmämuotoisen tuen kehittäminen. Opiskelijoiden hyvinvointia lisäävän moniammatillisen yhteistyön lisääminen ja sen laadun varmistus.

Tavoite 2. Opiskelijoiden opintojen aikaisten ryhmämuotoisten tukitoimien kehittäminen arjen ja opintojen tueksi, moniammatillisesti. Opiskelijoiden ohjaus ryhmämuotoiseen tukeen on toimivaa ja selkeää.

Tavoite 3. Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen tarinateatterin keinoin, opiskelijat ja henkilöstö osallistaen. Tavoitteena on mahdollistaa suunnitelma opetuksen ja ryhmäyttämisen välineenä.

Tavoite 4. Restoratiivisen sovittelun toimintatapojen kehittäminen ja lisääminen Ammattiopisto Liven opiskelijoiden konfliktien selvittelyn tueksi. Restoratiivisen sovittelun kouluttaminen ja sovittelijoiden määrän lisääminen.

Tavoite 5. Hyvinvointijohtamisen kehittäminen ja yhteinen näkemys hyvinvointijohtamisesta. Hyvinvointijohtamisen osaamisen kehittyminen ja sen hyödyntäminen Ammattiopisto Liven henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

19.12.2022 - 30.04.2025

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Hanna Miettinen

p. 040 629 8979

Hankkeen koordinaattori

Suomen Diakoniaopisto

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen
Enter Europe

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu...

Tutustu hankkeeseen
Bisnekset verkkoon

Bisnekset verkkoon

Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan...

Tutustu hankkeeseen