Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Liven opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot

Livessä toteutetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä Erasmus+ liikkuvuusjaksoja johdonmukaisesti jatkuvana toimintana.

Hankkeiden tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- ja työkokemusta ulkomailla. Hankkeiden liikkuvuusjaksoilla myös opettajat ja muu henkilöstö kehittävät ammattitaitoaan ja verkostoituvat kansainvälisten kollegojen kanssa.
Ajankohtaisten hankkeiden toteuttamisajat:

Europe Tomorrow toteutetaan ajanjaksolla 1.6.2019–31.5.2022
New Skills toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021–30.11.2022
ADU (Adult Education) toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021–30.11.2022

Hankekumppanit:

Livellä on useita vakituisia ja pitkäkestoisia hankekumppaneita ja laajennamme hankeverkostoamme koko ajan. Tällä hetkellä suurin osa hankekumppaneistamme sijaitsee Euroopassa, mutta teemme yhteistyötä ympäri maailmaa.

Hankkeiden kohderyhmä:

Opettajat, opiskelijat, ja koko muu henkilöstö ovat hankkeiden kohderyhmää ja hyötyvät hankkeesta.

Hankkeiden tavoitteet:

 • Tarjota mahdollisimman monen ammattialan opiskelijalle opiskelu- ja työkokemusta ulkomailla
 • Tarjota mahdollisuus kehittää työelämäntaitoja, vuorovaikutustaitoja, digitaalisia taitoja sekä elinikäisen oppimisen taitoja
 • Lisätä opiskelijoiden suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan
 • Lisätä opettajien ja muun henkilöstön ammattitaitoa, kielitaitoa sekä vertailla ja kehittää partneriorganisaatiossa käytettyjä opetusmetodeja ja työtapoja
 • Verkostoitua eurooppalaisten kollegojen ja opiskelijoiden kanssa
 • Edistää kansainvälistä toimintaa Liven strategian mukaisesti

Toimenpiteet:

 • Lukuvuoden alussa pidetään kaikille opiskelijoille ja opettajille avoin infotilaisuus, jossa kerrotaan tulevista kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista
 • Liikkuvuusjaksoista jaetaan tietoa myös esimiesten ja opiston Intran kautta
 • Hankkeiden suunnitelmien mukaisesti sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijoiden tai asiantuntijoiden liikkuvuusjaksoista ja niiden toteutuksesta
 • Ennen matkalle lähtöä opiskelijat osallistuva kieli- ja kulttuurivalmennukseen, jossa tutustutaan kohteeseen, kohdemaahan, kieleen ja kulttuuriin
 • Matkan aikana opiskelijat ja henkilöstö raportoivat Liven sosiaalisessa mediassa meneillään olevasta liikkuvuusjaksostaan

Tulokset ja hyödyt:

 • Opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kielitaidon kehittyminen
 • Opiskelijoiden itsetunnon, vuorovaikutustaitojen ja arkielämäntaitojen koheneminen
 • Opiskelijoiden kulttuurin tuntemuksen kehittyminen
 • Suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen kehittyminen muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan
 • Henkilöstön kielitaidon ja ammatillisen osaamisen kehittyminen
 • Henkilöstön kansainvälisen- ja monikulttuurisen osaamisen kehittyminen

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus+

Hankkeiden vastuuhenkilöt


Projektipäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori Helena Lindroos
p. 040 834 5127
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Englannin ja ruotsin kielen opettaja ja kansainvälisten hankkeiden kulttuurivalmentaja Pekka Pakkala
p. 040 353 9702
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Kieli- ja kulttuuritietoista työpaikkaohjausta

Kieli- ja kulttuuritietoista työpaikkaohjausta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista- Maahanmuuttaneiden opiskelijoiden työpaikkaohjauksessa- Kielelliseen ja...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

Painopistealueet: Majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala

Tutustu hankkeeseen
I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action

I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action

Hankkeen päätavoitteena on jakaa parhaat käytänteet ja toimintatavat toteuttajien kesken liittyen erityistä tukea tarvitsevien opiskeluiden,...

Tutustu hankkeeseen