Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Liven opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot

Livessä toteutetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä Erasmus+ liikkuvuusjaksoja johdonmukaisesti jatkuvana toimintana.

Hankkeiden tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- ja työkokemusta ulkomailla. Hankkeiden liikkuvuusjaksoilla myös opettajat ja muu henkilöstö kehittävät ammattitaitoaan ja verkostoituvat kansainvälisten kollegojen kanssa.
Ajankohtaisten hankkeiden toteuttamisajat:

Europe Tomorrow toteutetaan ajanjaksolla 1.6.2019–31.5.2022
New Skills toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021–30.11.2022
ADU (Adult Education) toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021–30.11.2022

Hankekumppanit:

Livellä on useita vakituisia ja pitkäkestoisia hankekumppaneita ja laajennamme hankeverkostoamme koko ajan. Tällä hetkellä suurin osa hankekumppaneistamme sijaitsee Euroopassa, mutta teemme yhteistyötä ympäri maailmaa.

Hankkeiden kohderyhmä:

Opettajat, opiskelijat, ja koko muu henkilöstö ovat hankkeiden kohderyhmää ja hyötyvät hankkeesta.

Hankkeiden tavoitteet:

 • Tarjota mahdollisimman monen ammattialan opiskelijalle opiskelu- ja työkokemusta ulkomailla
 • Tarjota mahdollisuus kehittää työelämäntaitoja, vuorovaikutustaitoja, digitaalisia taitoja sekä elinikäisen oppimisen taitoja
 • Lisätä opiskelijoiden suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan
 • Lisätä opettajien ja muun henkilöstön ammattitaitoa, kielitaitoa sekä vertailla ja kehittää partneriorganisaatiossa käytettyjä opetusmetodeja ja työtapoja
 • Verkostoitua eurooppalaisten kollegojen ja opiskelijoiden kanssa
 • Edistää kansainvälistä toimintaa Liven strategian mukaisesti

Toimenpiteet:

 • Lukuvuoden alussa pidetään kaikille opiskelijoille ja opettajille avoin infotilaisuus, jossa kerrotaan tulevista kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista
 • Liikkuvuusjaksoista jaetaan tietoa myös esimiesten ja opiston Intran kautta
 • Hankkeiden suunnitelmien mukaisesti sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijoiden tai asiantuntijoiden liikkuvuusjaksoista ja niiden toteutuksesta
 • Ennen matkalle lähtöä opiskelijat osallistuva kieli- ja kulttuurivalmennukseen, jossa tutustutaan kohteeseen, kohdemaahan, kieleen ja kulttuuriin
 • Matkan aikana opiskelijat ja henkilöstö raportoivat Liven sosiaalisessa mediassa meneillään olevasta liikkuvuusjaksostaan

Tulokset ja hyödyt:

 • Opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kielitaidon kehittyminen
 • Opiskelijoiden itsetunnon, vuorovaikutustaitojen ja arkielämäntaitojen koheneminen
 • Opiskelijoiden kulttuurin tuntemuksen kehittyminen
 • Suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen kehittyminen muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan
 • Henkilöstön kielitaidon ja ammatillisen osaamisen kehittyminen
 • Henkilöstön kansainvälisen- ja monikulttuurisen osaamisen kehittyminen

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus+

Hankkeiden vastuuhenkilöt


Projektipäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori Helena Lindroos
p. 040 834 5127
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Englannin ja ruotsin kielen opettaja ja kansainvälisten hankkeiden kulttuurivalmentaja Pekka Pakkala
p. 040 353 9702
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

Painopistealueet: Majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala

Tutustu hankkeeseen
I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action

I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action

Hankkeen päätavoitteena on jakaa parhaat käytänteet ja toimintatavat toteuttajien kesken liittyen erityistä tukea tarvitsevien opiskeluiden,...

Tutustu hankkeeseen
Digi Teachers Working Online

Digi Teachers Working Online

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen.

Tutustu hankkeeseen