Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Varpu

Varpu-hankkeella pyritään vastaamaan kolmeen keskeiseen Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa esille nousseeseen haasteeseen, jotka ovat palveluiden saavutettavuus haja-asutusalueilla, nuorten lisääntynyt päihteiden käyttö ja mielenterveyden haasteet sekä palveluiden vaikuttavuuden todentaminen ja seuranta. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä matalan kynnyksen palveluita ja toimintatapoja kehittämällä. Hankkeella pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien kasaantumista, katkaisemaan ongelmakierteitä ja tarjoamaan polkuja oikea-aikaisiin palveluihin. Toiminnan keskiössä on yksilöiden toimintakyvyn aktiivinen tukeminen ja seuraaminen sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään etäkuntoutusta ja digitaalisia ratkaisuja, jolla pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta myös haja-asutusalueilla. 

Hankkeen tavoitteet ovat:

1) Nuorten kuntoutumisen tukeminen osallistujalähtöisiä menetelmiä hyödyntäen.  

2) Oikea-aikaisten palvelupolkujen saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistäminen.  

3) Etäkuntoutuksen ja digitaalisten ratkaisujen pilotointi sekä kehittäminen.  


Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäinen palvelupolkumalli kohti kuntouttavaa työtoimintaa tai muita oikea-aikaisia palveluja sekä etäkuntoutuksen, digitaalisten ratkaisujen ja vaikuttavien menetelmien kuvaukset. Hankkeen toteuttajina toimivat Live-säätiö ja Valo-Valmennusyhdistys. Toteutusalueena ovat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. 

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen ajankohta

01.05.2024 - 31.10.2026

Hankkeen vastuuhenkilö

Karoliina Tammilehto
Projektipäällikkö
040 6402188
karoliina.tammilehto@inlive.fi 

Aino Niemi
Valmentaja Pohjois-Savo
050 5851293
aino.niemi@inlive.fi 

Katja Virta
Valmentaja Pohjois-Karjala
044 7241517
katja.m.virta@inlive.fi 

Heikki Hackman
Digikehittämisen asiantuntija
040 656 0150
heikki.hackman@inlive.fi

Hankkeen toteuttajat

Live-säätiö ja Valo-Valmennusyhdistys

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi erityisesti nuorten keskuudessa,...

Tutustu hankkeeseen
Kieli- ja kulttuuritietoista työpaikkaohjausta

Kieli- ja kulttuuritietoista työpaikkaohjausta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista- Maahanmuuttaneiden opiskelijoiden työpaikkaohjauksessa- Kielelliseen ja...

Tutustu hankkeeseen
Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä...

Tutustu hankkeeseen