Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Verstas

Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta työelämäpoluilla. Hankkeen toiminta on suunnattu päihderiippuvuutta sairastaville henkilöille sekä mielenterveyskuntoutujille, joidenka kuntoutumisprosessi on siinä vaiheessa, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat heille ajankohtaisia. Lisäksi hankkeessa tehdään vahvaa yritysyhteistyötä mm. kohtauttamis- ja vertaistoiminnan kautta. Toiminnalla tavoitellaan työkulttuurin muutosta moninaisuutta ymmärtävämpään suuntaan.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Yksilön päihteettömyyden ja hyvinvoinnin tukeminen, osallisuuden lisääminen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien vahvistaminen työhön ja koulutukseen.
  2. Alueelliseen työvoiman kohtaanto-ongelmaan vastaaminen ja yritysten moninaisuuden tukeminen sekä sosiaalisen vastuun lisääminen.
  3. Toimintakyvyn tuen ja tuetun työllistämisen menetelmien vaikuttavuuden lisääminen.
  4. Ammattilaisten osaamisen lisääntyminen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet koostuvat ryhmä- ja yksilövalmennuksista, joita toteutetaan myös etävälitteisesti sekä tuettujen työelämäjaksojen järjestämisestä kumppaniyrityksiin. Hankkeeseen osallistuville henkilöille laaditaan yksilöllinen kuntoutumisen tukemisen suunnitelma sekä jatkopolku. Hankkeessa tehdään vahvaa yritysyhteistyötä mm. kohtauttamis- ja vertaistoiminnan kautta. Hankkeen tuloksena syntyy mallinnettu toimintakokonaisuus, jonka avulla päihde- ja mielenterveyskuntoutujien poluttaminen kohti yritysyhteistyötä ja työllistymistä tukevia palveluja mahdollistuu vaikuttavalla tavalla. Lisäksi hankkeen aikana on kehitetty vertaistoimijuuden toimintamalli, jossa yrityksiin jo siirtyneet asiakkaat tukevat ja rohkaiseva uusia asiakkaita. Hankkeessa kehitetään työhönvalmennukseen uusia työkaluja, joiden avulla työhönvalmentajat osaavat ottaa paremmin huomioon päihdetaustaisten tarvitseman tuen työllistymistä suunniteltaessa.

Hankkeen toimintoja toteutetaan pääkaupunkiseudun alueella tiiviissä yhteistyössä kuntien, 3.-sektorin ja yritystoimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen ajankohta

01.09.2023 - 30.08.2026

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anu Kettunen, 040 669 1562
Kuntoutuksen asiantuntija Kerttu Hanhela,
044 723 0329
Työhönvalmentaja Kimmo Hämäläinen,
044 711 5439

etunimi.sukunimi@inlive.fi 

Hankkeen toteuttajat

Live-säätiö ja Sininauhasäätiö

Hävikistä tutkintoon

Hävikistä tutkintoon

Live ja From Waste to Taste -kiertotaloushanke koordinoivat yhdessä ESR-rahoitteista työllistymishanketta, joka tuo ammatilliset opinnot osaksi...

Tutustu hankkeeseen
KUUMA palvelupolkuja

KUUMA palvelupolkuja

Hankkeen tarve perustuu kehittämiskohteisiin, jotka ovat nousseet KUUMA-seudulla keväällä 2022 laaditun tilannekuvan pohjalta. 16 KUUMA-seudulla...

Tutustu hankkeeseen
Opiskelijat työuralla

Opiskelijat työuralla

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistämisen edistämisessä. Osallistujille...

Tutustu hankkeeseen