Siirry sivun sisältöön.

Yhdessä eteenpäin

Yhdessä eteenpäin 6 on verkostohanke, jonka tavoitteena on tukea laadunhallinnan toimenpanoa.


Tavoitteet:

Tavoitteena on tuoda aktiivinen vuoropuhelu osaksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa sekä asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja jatkuva parantaminen.

Toimenpiteet:

Hankkeessa järjestetään työpajoja ja vertaisopitaan yhdessä hankekumppaneiden kanssa sekä kehitetään YE5-hankkeessa alkanutta “vertaissparrausta” verkosto-oppilaitosten välillä. YE5-hankkeen aikana aloitettua ydinprosessien asiakaslähtöistä kuvaamista jatketaan LEANin periaatteita hyödyntäen. Tuloksia hyödynnetään hankeverkoston oppilaitosten laadunhallinnassa ja oppilaitosten yhteistyössä.

Hankkeessa luodaan laadunhallinnan tueksi oppilaitoksen alueelliset työelämäfoorumit yhteistyössä työelämän kanssa vahvistamaan vuoropuhelua sekä toteutetaan työelämäkysely sidosryhmille uudenlaisen yhteistyön luomisen tueksi. Tulokset käydään läpi yhdessä työelämän kanssa ja sovitaan toimintatavoista sekä seurannasta. Kehittämistyötä jatketaan työelämän kanssa, jolloin mallinnetaan vuoropuhelun muodot työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunvarmistukseen. Tulosten levittämisfoorumeina toimivat Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivut ja kansallisen laatuverkoston tapaamiset. Hankkeen työskentely- ja yhteiskehittämisalustana hyödynnetään Trello-sovellusta.

Tulokset:

Laadunhallintajärjestelmä sisältää reformin mukaiset päivitetyt opiskelijalähtöiset ydinprosessit sekä prosessit työelämäyhteistyön toteuttamiseen. Prosessien laatu on varmistettu ja asiakaspalauteprosessit on otettu käyttöön.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

31.12.2017 - 31.12.2018

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Liisa Metsola
p. 050 517 3563
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Suomen Diakoniaopisto

Hankekumppanit
  • SDO
  • SPESIA
Yhdessä enemmän 2

Yhdessä enemmän 2

Yhdessä enemmän 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030.

Tutustu hankkeeseen
Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti-hankkeessa kehitetään laatujärjestelmiä vastamaan entistä vahvemmin laatuympyrän vaateita. Painotus on arviointivaiheen parantamisessa:...

Tutustu hankkeeseen
Yhdessä enemmän 1

Yhdessä enemmän 1

Hankkeen tavoite on kehittää eteenpäin laadunhallintaa uudistuneen lainsäädännön mukaiseksi ja erityisesti vertaisoppia aihealueella. Tavoitteena on...

Tutustu hankkeeseen