Siirry sivun sisältöön.

Yhdessä eteenpäin

Yhdessä eteenpäin 6 on verkostohanke, jonka tavoitteena on tukea laadunhallinnan toimenpanoa.


Tavoitteet:

Tavoitteena on tuoda aktiivinen vuoropuhelu osaksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa sekä asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja jatkuva parantaminen.

Toimenpiteet:

Hankkeessa järjestetään työpajoja ja vertaisopitaan yhdessä hankekumppaneiden kanssa sekä kehitetään YE5-hankkeessa alkanutta “vertaissparrausta” verkosto-oppilaitosten välillä. YE5-hankkeen aikana aloitettua ydinprosessien asiakaslähtöistä kuvaamista jatketaan LEANin periaatteita hyödyntäen. Tuloksia hyödynnetään hankeverkoston oppilaitosten laadunhallinnassa ja oppilaitosten yhteistyössä.

Hankkeessa luodaan laadunhallinnan tueksi oppilaitoksen alueelliset työelämäfoorumit yhteistyössä työelämän kanssa vahvistamaan vuoropuhelua sekä toteutetaan työelämäkysely sidosryhmille uudenlaisen yhteistyön luomisen tueksi. Tulokset käydään läpi yhdessä työelämän kanssa ja sovitaan toimintatavoista sekä seurannasta. Kehittämistyötä jatketaan työelämän kanssa, jolloin mallinnetaan vuoropuhelun muodot työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunvarmistukseen. Tulosten levittämisfoorumeina toimivat Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivut ja kansallisen laatuverkoston tapaamiset. Hankkeen työskentely- ja yhteiskehittämisalustana hyödynnetään Trello-sovellusta.

Tulokset:

Laadunhallintajärjestelmä sisältää reformin mukaiset päivitetyt opiskelijalähtöiset ydinprosessit sekä prosessit työelämäyhteistyön toteuttamiseen. Prosessien laatu on varmistettu ja asiakaspalauteprosessit on otettu käyttöön.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

31.12.2017 - 31.12.2018

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Liisa Metsola
p. 050 517 3563
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Suomen Diakoniaopisto

Hankekumppanit
  • SDO
  • SPESIA
Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 2

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 2

Hanke jatkaa ja syventää HET 1 -hankkeen teemoja (henkilökohtaistaminen, yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentaminen), joiden...

Tutustu hankkeeseen
EICON - Enhancing inclusion capacity of educational organisations providing VET with ICT

EICON - Enhancing inclusion capacity of educational organisations providing VET with ICT

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisia koulutusorganisaatioita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa toiminnassaan inkluusion edistämiseksi.

Tutustu hankkeeseen
Ermo – erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Ermo – erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa erityistukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja...

Tutustu hankkeeseen