Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi, jolloin tietoa, toimintaa ja tuloksia saadaan koottua ja koordinoitua.

Tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Tämä mahdollistaa vaikuttavien toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymisen ja levittämisen.

Live-säätiö vastaa hankkeen aluetyöstä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Itä-Suomen osalta. Löydät aluetyöntekijöidemme yhteystiedot ohesta.

Hankkeen tavoitteet:

1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja yrittäjyyden sekä siihen liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen

2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä yhteisötaloudessa syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen

3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen

4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen

5. Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen

6. Kotimaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen

7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon koonti ja tuottaminen

8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen.

Hankkeen myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia yrityksiä ja liiketoimintoja, yrittäjien liiketoimintaosaaminen lisääntyy ja syntyy uusia sosiaalisia innovaatioita, jotka leviävät uusissa, myös kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi hanke tuottaa ensimmäisen suomalaisen käsikirjan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä, suojaamisesta ja skaalaamisesta sekä rahoittamisesta. Hankkeen ansiosta yritysten, yritysneuvojien, yhteisötalouden toimijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaaminen tulee lisääntymään ja EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmalle on luotu kansallinen toteuttamissuunnitelma, joka myös jalkautetaan.

Hanke kerää ja jakaa tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen hyvistä malleista. Niin ikään hanke synnyttää uutta kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa sekä luo systemaattisen tavan kerätä ja esittää tietoa laajasti hyödynnettäväksi. Tämän myötä tiedon hyödynnettävyys päätöksenteon ja kehittämisen tukena paranee. Yhteiskunnallisten yritysten osaamisen lisääntyessä ja hyvien toimintamallien levitessä osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen helpottuu ja työllisyys paranee. Hanke vastaakin osaltaan myös työllisyyden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.

Koordinaatiohanke tekee tiivistä rakenteellista yhteistyötä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa, ja osaamiskeskuksen rahoituksen päättyessä jatkaa osaltaan sen työtä yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanossa.

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Hankkeen ajankohta

01.01.2023 - 31.12.2027

Hankkeen vastuuhenkilöt

Anu Kettunen, projektipäällikkö
p. 040 669 1562
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tiina Pitkänen, aluesuunnittelija (Itä-Suomi)
p. 050 414 5007
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Heidi Similä, aluesuunnittelija (Pohjois-Pohjanmaa) 
p. 040 637 2928
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Jetta Virtanen (ent. Sirola) on perhevapaalla, sijaisena toimii Pirjo Pellikka
p. 040 610 2446
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen nettisivut

Lisätietoa ja hankkeen tapahtumat löydät Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen sivuilta: https://yyo.fi/koordinaatiohanke/

Hankkeen koordinaattori

Silta-Valmennusyhdistys

Hankekumppanit

Live-säätiö, Valo-Valmennusyhdistys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vates, Diakonia ammattikorkeakoulu, Pellervo, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo, Kuntoutussäätiö.

Hävikistä tutkintoon

Hävikistä tutkintoon

Live ja From Waste to Taste -kiertotaloushanke koordinoivat yhdessä ESR-rahoitteista työllistymishanketta, joka tuo ammatilliset opinnot osaksi...

Tutustu hankkeeseen
KUUMA palvelupolkuja

KUUMA palvelupolkuja

Hankkeen tarve perustuu kehittämiskohteisiin, jotka ovat nousseet KUUMA-seudulla keväällä 2022 laaditun tilannekuvan pohjalta. 16 KUUMA-seudulla...

Tutustu hankkeeseen
Transit – rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Transit – rikosseuraamus­asiakkaat osaamisella työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja...

Tutustu hankkeeseen