Live lyhyesti

Käänteentekeviä palveluja. Rohkeita uusia avauksia.

Live-säätiö

Live-säätiö työskentelee sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Live tarjoaa yksilöasiakkailleen ammatillista erityisopetusta, neurologista kuntoutusta, ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita. Live-säätiön palveluksessa työskentelee noin 700 asiantuntijaa. Säätiön toiminnan vuosittaiset tuotot ovat 43 MEUR. Kokonaisopiskelijamäärämme on 1800. Työllistymis-, kuntoutus- ja valmennuspalveluiden asiakasmäärämme on 5300.

Live-säätiö, aiemmalta nimeltä Invalidisäätiö, perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten. Lähes kahdeksan vuosikymmenen ajan olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Elokuussa 2018 julkistimme Live -palvelubrändin, jonka alle olemme keskittäneet kaikki palvelumme yksilöille ja yhteisöille.

Ammattiopisto Live, pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos, on merkittävin yksikkömme. Se toimii myös erityisopetuksen valtakunnallisena osaamisyksikkönä. Ammattiopisto Liven toiminta on yleishyödyllistä ja se saa pääasiallisen rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammattiopiston uusi kampus avattiin maaliskuussa 2020 Espoon Leppävaaraan, Puustellinmäelle.

Live tuottaa kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on edistää asiakkaidemme työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista. Live tekee kiinteää yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän, kuntien, kaupunkien ja viranomaistahojen kanssa. Tuottamme myös laadukkaita ja kilpailukykyisiä ostopalveluita pääkaupunkiseudun kotitalouksille ja yrityksille.

Olemme vahvasti verkostoituneet useiden yhteiskuntavastuullisten toimijoiden kanssa. Meitä kaikkia yhdistää halu tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Yleishyödyllisenä säätiönä toimintamme painottuu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen täältä töihin -strategiamme mukaisesti. 

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä