Taustalla kesäinen taivas ja tyttö puhaltelee voikukan haituvia.

Live-säätiö

Käänteentekeviä palveluja. Rohkeita uusia avauksia.

Live-säätiö

Me Live-säätiössä teemme työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Me koulutamme, kuntoutamme ja valmennamme yksilöasiakkaamme täältä töihin.

Live-säätiö, aiemmalta nimeltä Invalidisäätiö, perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten. Lähes kahdeksan vuosikymmenen ajan olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Elokuussa 2018 julkistimme Live -palvelubrändin, jonka alle olemme keskittäneet kaikki palvelumme yksilöille ja yhteisöille.

Ammattiopisto Live, pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos, on merkittävin yksikkömme. Se toimii myös erityisopetuksen valtakunnallisena osaamisyksikkönä. Ammattiopisto Liven toiminta on yleishyödyllistä ja se saa pääasiallisen rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammattiopiston uusi kampus avattiin maaliskuussa 2020 Espoon Leppävaaraan, Puustellinmäelle.

Live Palvelut -yksikössä tuotamme kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on edistää asiakkaidemme työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista. Live Palvelut tekee kiinteää yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän, kuntien, kaupunkien ja viranomaistahojen kanssa. Live Palvelut tuottaa myös laadukkaita ja kilpailukykyisiä ostopalveluita pääkaupunkiseudun kotitalouksille ja yrityksille.

Olemme vahvasti verkostoituneet useiden yhteiskuntavastuullisten toimijoiden kanssa. Meitä kaikkia yhdistää halu tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Yleishyödyllisenä säätiönä toimintamme painottuu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen täältä töihin -strategiamme mukaisesti. 

Invalidisäätiön vuosikatsaus 2020

Tutustu tästä!

Säätiö työnantajana

Meillä Live-säätiössä työskentelee yli 500 asiantuntijaa  ammatillisen koulutuksen, valmennuksen, työllistymisen ja niitä tukevien toimintojen parissa. Suurimmat yksikkömme ovat Ammattiopisto Live ja Live Palvelut.

Hallinto

Live-säätiön hallinto ja toiminta perustuvat säätiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Live-säätiön valtuuskunta nimeää Säätiön hallituksen, joka nimittää toimitusjohtajan ja valvoo Säätiön strategian toteutumista.

Ajankohtaista

Tiedotamme ajankohtaisista asioista Live-säätiön kotisivujen lisäksi Ammattiopisto Live ja Live Palvelut -sivustoilla.

Historia

Live-säätiö perustettiin nimellä Invalidisäätiö kesällä 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten.

Briefly in English

Live Foundation (former Invalidisäätiö) was extablished in 1940 for the treatment, rehabilitation and vocational training of Winter War veterans. During the decades our focus has shifted onto vocational education, rehabilitation, and employment services for individuals in need of special support.

Tietosuoja

Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet turvaamaan opiskelijoidemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä voimassa olevien lakien mukaan. Rekisteriselosteissa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme ja miten näitä tietoja käytämme.