Siirry sivun sisältöön.

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koulutuksen tai tapahtuman järjestäjä

Kaikki

Ammattiopisto Live

Työllistymis- ja valmennuspalvelut

Koulutus

19.3.2024 - 23.4.2024

Pedagoginen turvallisuus

Tervetuloa kouluttautumaan maksuttomaan 2op koulutukseen! Koulutuksen teemat: Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus Oppilaitosturvallisuus Oppimisympäristöjen turvallisuus asuntoloissa Kouluttajat: Triin Vares, Spesia Joni Hinkkala, Kiipula Katja Uotila, Live Ajankohta: Ti 19.3. ja ti 23.4.2024 klo 12-16.00 Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä asuntoloiden henkilökunta Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä!

Koulutus

21.3.2024 - 11.4.2024

Asuntolan toimijat oppimista ja opiskelua tukemassa

Tervetuloa kouluttautumaan maksuttomaan 2op koulutukseen! Koulutuksen teemat: Asumisen aikana tapahtuva oppiminen Onnistunut oppimiskokemus Itsenäistyminen RUORI (työelämä- ja opiskeluvalmiudet ja tuen ja ohjauksen tarve opiskelussa) Kouluttajat: Hanna Rahikainen, Spesia Niina Henttonen, Kiipula Pia Vyyryläinen, Marjo Koskinen ja Kaisa Suhonen, Live Ajankohta: To 21.3. ja To 11.4.2024 klo 12-16.00 Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä asuntoloiden henkilökunta Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä!

Koulutus

12.9.2024 - 16.1.2025

Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen

Koulutusosion keskeiset sisällöt (2op) Arviointimenetelmät (motivaatio, opiskelutaidot, erityisen tuen tarpeet, oppimisvaikeudet, toimintakyky, arjenhallinta) Yhteisopettajuus Toiminnalliset menetelmät Digipedagogiikka Motivaation vahvistamisen menetelmät Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka Toiminnanohjauksen tukemisen ja haastavan käyttäytymisen tukeminen Vahvuusperustainen ja positiivinen pedagogiikka Mielen hyvinvoinnin tukeminen Tunne-, ja vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen Neuropsykiatrinen valmennus ...

Koulutus

6.2.2025 - 24.4.2025

Hyvän opiskelupäivän elementit

Koulutusosion keskeiset sisällöt (2op) Opiskelija osana ryhmää, ryhmäilmiöt, menetelmiä ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen Työrauha ja turvallisuus, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, päihteisiin, pelaamiseen, valvomiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät teemat Hyvän opiskelupäivän rakentuminen, opetushenkilöstön roolit ja työnjako, opiskelijan osallisuus, yhteisöllinen pedagogiikka Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella, alueelliset TUVA-verkostot, yhteistyösopimukset TUVA-henkilöstö luomassa ...