Live palvelut

   Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

   Blogi: Syrjivätkö työnantajat lähellä eläkeikää olevia työnhakijoita työnhakuprosesseissa?

   Työelämän kuuma aihe on ollut viime vuosikymmenenä ikään liittyvät kysymykset, ja se, syrjiikö työnantajat lähellä eläkeikää olevia työnhakijoita työnhakuprosesseissa. Syy sille, että miksi tietty henkilö ei ole työllistynyt voi joissakin tapauksissa johtua myös iästä, mutta taustat ovat usein hyvin monisyiset, joita on syytä tarkastella.
    
   Useat tekevät automaattisesti epäonnistuneista työnhakuyrityksistä suoraan sen johtopäätöksen, että ikä olisi se määrittävin tekijä, miksi työllistyminen ei omalla kohdalla ole ottanut tuulta alleen. Kun ihminen alkaa näkemään tietyn asian, esimerkiksi tässä tilanteessa työttömyyden, iästä johtuvaksi syrjinnäksi, alkaa automaattisesti näkemään kyseistä asiaa joka paikassa. Se, mihin keskitymme, alkaa määrittämään sitä, mitä näemme. Ongelmaksi se muodostuu siinä, kun alkaa tulkitsemaan maailmaa tämän linssin läpi, jolloin kaikki epäonnistuneet työnhakuyritykset johtavat tulkintaan, että minua syrjitään nyt työelämässä asian vuoksi, johon en voi itse vaikuttaa. Kun puhutaan työnhausta, todellisuudessa se on melko samanlaista, olet sitten 35- tai 55-vuotias. Hylsyjä tulee kaikille ja se on normaalia. Olennaisempaa on se, millä tavoin näihin epäonnistuneisiin yrityksiin suhtautuu.

   Tutkittaessa sitä, miksi jokin tietty henkilö ei ole työllistynyt, taustalla on todellisuudessa kymmeniä erilaisia muuttujia, jotka vaikuttavat rekrytointipäätökseen. Ikä voi olla yksi tekijä, mutta muita tekijöitä on esimerkiksi se, että henkilön osaaminen voi olla vanhentunut esimerkiksi tekoälyn tai globalisaation myötä tulleen toimialamurroksen myötä, palkkapyyntö voi olla omaan työmarkkina-arvoon nähden liian korkea tai omat työnhakutaidot eivät ole ihan tätä päivää. Muistanet varmasti keskustelun 2010-luvun alkupuolella Nokian entisistä Symbian-käyttöjärjestelmän kehittäjistä, jotka toimialan murtuessa ja kadotessa menettivät hetkeksi pohjan osaamiseltaan. Toisaalta monet ovat saattaneet ponnistaa työelämään joskus aikaisemmin peruskoulupohjalta ja sittemmin jäädessä syystä tai toisesta työttömäksi, koulutuspohja ei vastaa nykypäivän tarpeita, joita työnantajat edellyttävät työnhakuilmoituksissaan. On siis todettava, että, maailma muuttuu nopeasti ympärillämme ja se vaatii meiltä kaikilta jatkuvasti osaamisemme päivittämistä.

   Jos ikä on jostain syystä ainoa este henkilön rekrytoimiselle, haluaisin muistuttaa niistä vahvuuksista, joita on vanhemmalla sukupolvella. Työhönvalmentajana toimiessani ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta voidaan todeta, että pitkään työelämässä olleilla on vahva kokemuspohja ja näkemys, joka on rakentunut vuosien saatossa erilaisien tilanteiden myötä. He näkevät sudenkuopat ja mutkat, joita nuoremmat eivät välttämättä havaitse. He myös sitoutuvat työnantajaansa työmoraalin ollessa korkea. Motivaatio oppia uutta on vahvasti läsnä ja tavoitteena on työskennellä vielä pitkään, vaikka ura on jo hiljalleen kääntymässä kohti eläkeikää. Nämä ovat vahvuuksia, joita tulisi pitää rekrytointia silmällä pitäen mahdollisuutena.

   Ikä on vain numeroita, mutta niissä piilee usein paljon tietoa ja arvokasta kokemusta, jota on syytä muistaa arvostaa.

   Työ-SIB -valmennus vei asiantuntijaksi finanssimaailmaan

   Työttömäksi jääminen pitkän työuran jälkeen voi olla raju kolaus. Uusi tilanne sekoittaa isolla...

   Yksi puhelinsoitto muutti Paulan suunnan työnhaussa - Työ-SIB auttoi takaisin työelämään

   Paula (nimi muutettu) jäi työttömäksi pahimpaan korona-aikaan vuoden 2020 huhtikuussa. Suomi...

   “On hyvin ainutlaatuista, että vastuullisuusvalinnoillamme on niin paljon vaikutuksia moneen eri suuntaan"

   “On hyvin ainutlaatuista, että vastuullisuusvalinnoillamme on niin paljon vaikutuksia moneen eri...

   Työ-SIB on työllistänyt jo yli tuhat työnhakijaa Suomessa

   Työ-SIB on Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama vaikuttavuusinvestointihanke, jonka tavoitteena on...

   Vatesin Tulisielu-palkinto Liven Pirjo Pellikalle

   Vates-säätiö on myöntänyt vuosittaisen Tulisielu-palkintonsa Liven työhönvalmentaja Pirjo...

   Liven valmennus- ja kuntoutuspalvelut laajentuvat Suomessa

   Työllisyys-, valmennus- ja kuntoutuspalveluita tarjoava Live Palvelut on kasvattanut toimintaansa...

   Haastava yksilö vai rajoittunut yhteiskunta?

   Koronapandemia on muuttanut meidän jokaisen arkea, mutta joidenkin elämässä poikkeustilanne on...

   Inkluusion mahdollisuudet

   Ihmisten osallisuus työhön ja yhteiskuntaan ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän...