Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Opiskeluvalmennus on opiskelijan hyvinvoinnin ja onnistumisen tukena

Viime vuosien monet, maailman laajuisetkin, tapahtumat ovat osaltaan vaikuttaneet meistä useiden turvallisuuden kokemukseen ja mielen hyvinvointiin epäedullisesti. Itsenäistymisvaiheessa oleva, tulevaisuutensa kurkottava nuori voi kokea turvattomuutta ja ahdistusta jo kehitysvaiheeseensakin liittyen hakiessaan omaa paikkaansa yhteiskunnassa, eivätkä mm. korona-aika, sotauutiset tai taloudelliset muutokset ole ainakaan helpottaneet nuorten haasteita.Meillä Ammattiopisto Livessä vaativan erityisen tuen oppilaitoksena opiskelijan hyvinvoinnin tukipalvelut on nähty tärkeänä opiskelijan onnistumisen tukena ja niihin on panostettu jo vuosien ajan. Ensimmäinen opiskeluvalmentaja aloitti työnsä Livessä jo yli seitsemän vuotta sitten. Nykyisin meitä opiskeluvalmentajia on iloksemme jo seitsemän; kolme Metsälän toimipisteessä Helsingissä ja neljä Leppävaaran toimipisteessä Espoossa. Opiskeluvalmentajilla on niin terveydenhuollon- kuin sosiaalipuolenkin koulutustaustoja ja paljon eri paikoista aiemmin hankittua työelämänkokemusta tämän työn tueksi. Useat meistä ovat myös mm. ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia ja sovittelukoulutuksen käyneitä.

Mitä opiskeluvalmentajat tekevät oppilaitoksen arjessa?

Opiskeluvalmentajat tapaavat opiskelijoita vapaamuotoisesti yhteisössä, kuten koulun käytävillä, ruokalassa, taukotiloissa, koulun tapahtumissa ja luokissa. Ohjaamme kohdennettuja ryhmiä opiskelijoille muun muassa kaveritaitoja vahvistava Friends-ryhmää ja neuropsykiatristen haasteiden tueksi Arki haltuun-ryhmää. Tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden luottamukselliseen kahdenkeskiseen tukeen, sovittelemme luottamuksellisesti ristiriitatilanteita, tarjoamme palveluohjausta ja saatamme tarvittaessa sopivaan palveluun. Osallistumme myös kutsuttaessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseen tai yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi terveys- tai sosiaalipalvelut verkostotapaamisiin sekä teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitoksemme opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon kanssa sekä verkostoidumme oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Koska oppilaitoksessamme on eri ikäisiä opiskelijoita, huomioimme yhteistyössä aina opiskelijan iän asettamat toimintaehdot. Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla teemme yhteistyötä huoltajien kanssa ja joissakin tilanteissa olemme velvollisia olemaan yhteydessä lastensuojeluun. Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla vastaavasti tarvitsemme kaikkeen verkostoyhteistyöhön aina hänen suostumuksensa. Lähtökohtaisesti opiskelijan iästä riippumatta arvostamme avoimuutta ja opiskelijan luottamusta, emmekä hoida hänen asioitaan muiden tahojen kanssa hänen tietämättään.

Millaisin aihein opiskelijat ja yhteistyötahot meitä sitten lähestyvät?

Aiheiden kirjo on yhtä laaja kuin ihmisen elämässä esiin tulevat asiat vain voivat olla. Tyypillisiä huolen aiheita ovat esimerkiksi yksinäisyyden ja kiusaamisen kokemukset, ajankäytön hallinta, vuorokausirytmin haasteet, unettomuus, ruokailuun liittyvät haasteet, sosiaalisten tilanteiden pelko, mielialan muutokset, päihdeongelmat tai muut riippuvuudet, tunnesäätelyn haasteet, itsenäistymisen kysymykset tai ihmissuhteista tuleva kuormitus. Tämän ohella opiskelijat lähestyvät myös hyvin konkreettisten arjen kysymysten kanssa: mitä tehdä, kun avaimet ovat hukassa, miten pääsee julkisilla välineillä paikasta toiseen tai miten vaikkapa varata aika hammaslääkäriin. Opiskelijat jakavat meidän kanssamme myös tavallisia arkeen liittyviä asioita, kertovat onnistumisistaan ja haluavat vain viettää yhteistä aikaa.

Koulun tärkein tehtävä on kuitenkin auttaa opiskelijaa edistymään ja onnistumaan opinnoissaan. Niinpä myös opiskeluvalmennuksen rooli näissä elämänkirjon asioissa on olla pääasiassa palveluohjaaja tai hetkellinen rinnalla kulkija yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi tai kunnes oikea koulun ulkopuolinen palvelumuoto hyvinvoinnin tueksi kulloiseenkin tilanteeseen löytyy.

Meidän tehtävänämme on olla opiskelijan tukena niin hyvinä kuin haastavina hetkinä. Meille voi laittaa viestiä, soittaa tai tulla nykäisemään hihasta. Olemme käytettävissä tarvittaessa opintojen alkuvaiheesta aina valmistumiseen asti. Opiskeluvalmentajaa voi tavata tarpeen mukaan vaikka vain kerran, lyhyen intensiivisemmän jakson ajan tai palata vaikka vuoden päästä edellisestä kontaktista keskustelemaan.

Kirjoittajina ovat Ammattiopisto Liven opiskeluvalmentajat Marjo Koskinen ja Pia Vyyryläinen

Liven TUVA-opiskelijat tekivät oman pörriäisniityn

1 min luettu

Liven TUVA-opiskelijat tekivät oman pörriäisniityn

Liven Leppävaaran toimipaikan piha-alueelle ilmestyi kesän aikana kukkia, jotka houkuttelevat luokseen erilaisia pörriäisiä.

Lue lisää
Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki, kun opiskelijoita ohjataan työpaikoilla?

2 min luettu

Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki, kun opiskelijoita ohjataan työpaikoilla?

Ammattiopisto Liven ravintola- ja catering-alan opiskelijat siirtyvät matalalla kynnyksellä työpaikoille oppimaan kokin työssä tarvittavia taitoja....

Lue lisää
Ammattiopisto Live avasi ovensa opiskelupaikkaa pohtiville ja muille kiinnostuneille vierailijoille

3 min luettu

Ammattiopisto Live avasi ovensa opiskelupaikkaa pohtiville ja muille kiinnostuneille vierailijoille

Ammattiopisto Liven Leppävaaran toimipaikassa järjestettiin tammikuussa avointen ovien päivä, joka houkutteli paikalle runsaasti oppilaitoksesta...

Lue lisää