2 min read

   Blogi: Lapsille ja nuorille tulee puhua seksuaalisuudesta selkeästi

   Featured Image

   Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalikasvatus voi yhä tänä päivänä olla haastavaa. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla tämä voi olla vielä vaikeampaa, mutta vähintään yhtä merkityksellistä. Tuen tarvetta saattaa olla esimerkiksi ymmärryksen tai hahmotuksen osa-alueilla, jonka vuoksi kasvatukseen ja opetukseen saatetaan tarvita monimuotoisia tapoja, vaihtoehtoisia kommunikaatiovälineitä ja tukimuotoja. 

   Seksuaalikasvatusta tulee antaa kaikille selkeästi ja ymmärrettävästi ikä- ja kehitystasoon sopivalla tavalla. Jokaisen nuoren kanssa on tärkeää keskustella ja vahvistaa hänen tunne- ja turvataitojaan. Lisäksi on merkityksellistä antaa tietoa erilaisista riskeistä ja uhista, joita nuori voi kohdata erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. On tärkeää vahvistaa lapsen ja nuoren kykyä tunnistaa, suojata ja asettaa omia rajojaan. Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Oikeus omaan sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun haluamallaan tavalla kuuluu jokaiselle.

   Suurin osa nuorista viettää runsaasti aikaa erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, kuten sosiaalisissa medioissa tai peliympäristöissä. Digitaaliset ympäristöt ovat nuorille tärkeitä toimintaympäristöjä, jossa voi pitää yhteyttä ystäviin, muodostaa ihmissuhteita ja tuntea yhteenkuuluvuutta toisten nuorten kanssa. Erityisen tärkeää tällainen vuorovaikutus voi olla niille nuorille, joiden on vaikea muodostaa positiivisia ihmissuhteita omassa fyysisessä lähiympäristössään. Lisäksi tieto sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta on lisääntynyt ja netti mahdollistaa tiedon löytymisen. 

   Digiympäristössä on sen hyötyjen lisäksi myös paljon uhkia, jonka vuoksi erilaisten nettiturvataitojen opettaminen on tärkeää. Netissä lapsiin, eli alle 18-vuotiaisiin, kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvava, globaali ongelma. Groomingilla tarkoitetaan lapsen tai nuoren houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin, kuten alastonkuvien pyytämistä, seksuaalissävytteistä kommentointia tai pyrkimystä sopia tapaaminen, jotta häneen voitaisiin kohdistaa seksuaaliväkivaltaa. 

   Tässä blogikirjoituksessa haluamme kiinnittää huomiota erityistä tukea tarvitseviin nuoriin, koska he ovat haavoittavassa asemassa muun muassa mahdollisen puutteellisen seksuaalikasvatuksen ja heikompien turvataitojen vuoksi. Heidän turvallisuuteensa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja puhua selkeästi seksuaalisuudesta. Myös aikuinen henkilö voi joutua vastaavanlaisen manipuloinnin kohteeksi.

   Lapsen ja nuoren lähipiirin lisäksi myös ammattilaisilla tulee olla hyvät valmiudet käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Opetushallituksen rahoittamassa Selkeästi seksuaalisuudesta -hankkeessa keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia keskustella nuorten kanssa seksuaalisuudesta ja siten vahvistaa nuorten kykyä toimia turvallisesti myös digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeessa mukana ovat Autismisäätiö, Metropolia ammattikorkeakoulu, Live-säätiö, Pelastakaa Lapset ry sekä Terapiaperhonen. Hankkeessa tarjotaan maksutonta koulutusta toisen asteen opetushenkilöstölle syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. 

   Blogin kirjoittajat:

   Titi Hautakangas, seksuaalineuvoja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Autismisäätiö.
   Henna Kekkonen, toimintaterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti, Terapiaperhonen
   Maarit Mustonen, asiantuntija, sosiaalipsykologi YTM, Pelastakaa Lapset 
   Maarit Sinisaari-Eskelinen, lehtori, Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Asta Vuorela, palvelupäällikkö, seksuaalineuvoja, Live-Säätiö

   Lue lisää ja osallistu mukaan koulutuksiin Selkeästi Seksuaalisuudesta

   hankelogot

    

   Löysitkö Liven verkkosivuilta etsimäsi? Kerro meille ja osallistu arvontaan!

   Osallistu Liven verkkosivuston käyttäjäkyselyyn ja auta meitä kehittämään verkkosivustoamme vastaamaan paremmin...

   Vieraskynä: Työtä koskevia asenteita on tarpeen päivittää

   Työelämässä on edelleen perin juurtuneita käsityksiä, jotka ohjaavat ajattelua työstä ja oikeanlaisesta työntekijästä....

   Vieraskynä: Oikeanlaista tukea kaikenlaisille oppilaille – Mitkä ovat askelmerkit?

   Elämme maailmassa, jossa jokainen kohtaa opinnoissaan ja työssään kasvavan informaatiotulvan ja alati kiireisemmän...