Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Yrityksen kasvu pysähtyy, jos ei löydetä osaavaa, motivoitunutta ja monimuotoista työvoimaa

Talouden taantumanäkymistä huolimatta monien yritysten ja muiden organisaatioiden huolenaiheena on pula työntekijöistä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan reilusti yli puolet työnantajista pitää toimintansa kasvun esteenä työvoimapulaa. Samaan aikaan Suomessa on 65 000 täsmätyökykyistä, jotka haluaisivat osallistua työelämään, mutta sen ovet eivät toistaiseksi ole kovin laajasti auenneet. Tarvitsemme vielä paljon tekoja, jotta suomalainen työelämä saa helpotusta työvoimatarpeisiin.

Työvoimapula onkin viime aikoina ollut merkittävä syy siihen, että täsmäosaajien työllistämisestä on päästy sanoista tekoihin. Samalla tällä tiellä edenneet yritykset ovat huomanneet, että erilainen monimuotoisuus on valtava rikkaus työyhteisöissä. Mitä useammasta näkökulmasta ihmiset oppivat katsomaan asioita, sitä parempia ratkaisuja organisaatioissa pystytään tekemään asiakkaiden hyväksi, yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi sekä toiminnan riskien pienentämäiseksi. Monimuotoisuus lisää tutkitusti myös innovatiivisuutta ja jatkuvaa toisilta oppimista. Monimuotoinen työyhteisö myös vahvistaa yrityksiä muutostilanteissa. Kokonaisuutena tämä kaikki on tärkeää yrityksen taloudelliselle menestymiselle.

Myös sosiaalinen vastuu puhututtaa työpaikoilla. Yhä useammin sekä työntekijät että asiakkaat vaativat toimenpiteitä yrityksen sosiaalisen vastuun lunastamiseksi. Täsmätyökykyisten työelämämahdollisuuksien edistäminen on osa sosiaalisen vastuu toteutumista käytännössä. Moni haluaa myös henkilökohtaisesti olla tukemassa uusia täsmätyökykyisiä työkavereitaan onnistumisessa. Täsmätyökykyisten työllistäminen lähtee ja pitääkin lähteä aidosta työvoiman tarpeesta ja soveltuvasta osaamisesta. Emme ole kestävällä polulla, jos se perustuu ajatukseen hyväntekeväisyydestä tai pinkkipesusta. Johdon sitoutuminen työelämän monimuotoisuuden edistämiseen on tärkeä lähtökohta onnistumiselle. Käytännössä myös lähiesihenkilöiden on saatava konkreettisia keinoja ja työaikaa monimuotoisuuden edistämineen, jotta päästään myös nauttimaan sen hyödyistä.

"Varmistamalla, että täsmätyökykyiset pääsevät osallisiksi työelämään, teemme yhteiskunnastamme vahvemman"

Entä mitä osaamista työyhteisö tarvitsee pystyäkseen parhaiten vastaanottamaan monimuotoisuutta ja hyötymään siitä? Miten käydään keskusteluja, kun erilaiset kulttuurit törmäytetään ja miten mahdollisista konfliktitilanteista päästän parempaan tulevaisuuteen poteroihin vetäytymisen sijaan. Meillä kaikilla on erilaisia ennakkoluuloja ja joskus hyvinkin pysyviä ennakkokäsityksiä siitä, miten asiat ovat tai miten niiden pitäisi olla. Jos emme tunnista näitä itsessämme ja työyhteisössämme, emme osaa kyseenalaista toimintatapojamme. Rekrytointien yhteydessä olisi hyvä tarkastella esimerkiksi sitä ovatko aiemmin määritellyt toimenkuvat ainoita oikeita lähtökohtia vai voisiko sitä muokata täsmätyökykyisten näkökulmasta. Esimerkillä johtamista tarvitaan myös kaikkien ihmisten kohtaamisessa arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Tämä on yksi esimerkki askeleista kohti entistä monimuotoisempaa työelämää. Alkuun voidaan toki lähteä pienemmin askelin eli harjoittelun ja työkokeilujen kautta.

Varmistamalla, että täsmätyökykyiset pääsevät osallisiksi työelämässä, teemme yhteiskunnastamme vahvemman. Työelämäosallisuus lisää kokemusta elämän merkityksellisyydestä ja osallisuudesta yhteiskuntaa estäen syrjäytymistä. Täsmätyökykyisten työllistymisen taloudellinen arvo voidaan mitata paitsi heidän työpanoksensa tuottaman arvon kautta myös säästöinä sosiaalietuuksissa.

Työllistäminen ja sosiaalisen vastuun kysymykset ovat Liven tekemän työn keskiössä.  Meidän missionamme on auttaa ihmisiä pääsemään kiinni merkitykselliseen työelämään ja toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä. Me Livessä haluamme edistää keskustelua työelämän monimuotoisuudesta ja olemme lanseeranneet Suomen inhimilliset työpaikat kampanjan, johon onkin lähtenyt jo mukaan usea yritys. Tarkoituksena on haastaa yritysjohtoa miettimään teemaa oman organisaationsa tarpeiden ja mahdollisuuksien kautta. Halumme myös itse oppia, miten eri tavoin yrityksessä asioissa ajatellaan, jotta voimme paremmin olla auttamassa sekä yrityksiä toteuttamaan monimuotoisuutta työelämässä ja konkreettisesti myös edistämään täsmätyökykyisiä työllistymään. Väitän, että kaikissa työyhteisöissä on erikuntoisia täsmätyökykyisiä jo nyt, joten toimeen kannattaa tarttua pikimmiten. 

Kirjoittajana on Live-säätiön toimitusjohtaja Marja Pajulahti.

Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi: Työvoiman haasteisiin vastaaminen vaatii rohkeutta ja verkostoitumista

3 min luettu

Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi: Työvoiman haasteisiin vastaaminen vaatii rohkeutta ja verkostoitumista

Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi oli noin viisi vuotta sitten uuden haasteen edessä. Tummia pilviä näkyi horisontissa, mutta epävakaan sään sijaan...

Lue lisää

2 min luettu

"Tehtävänämme on rakentaa uudenlaista Suomea, jossa jokaisen kyvyt ja taidot otetaan käyttöön"

Vallitseva työvoimapula koskettaa lukuisia eri yrityksiä suomalaisessa työelämässä. Yritysten kasvu ja jossain tapauksissa jopa yritysten...

Lue lisää
Työelämän vaatimusten on oltava ihmisen kokoisia

2 min luettu

Työelämän vaatimusten on oltava ihmisen kokoisia

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus: “Työelämän vastaanottokyvykkyyttä vahvistetaan niin, että esim. osatyökykyisten,...

Lue lisää