Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

Kansainvälisessä hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä ja tuotetaan työkaluja luovien menetelmien hyödyntämiseen opetus- ja ohjaustyössä. Luovia menetelmiä hyödynnetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymiseksi. Näistä taidoista hankkeen keskiössä ovat erityisesti henkilökohtaiset-, sosiaaliset- sekä oppimaan oppimisen taidot. Liven koordinoimassa hankkeessa on kumppaneina organisaatioita viidestä maasta: Sirkus Magenta (Suomi), Friesland College (Alankomaat), Munster Technological University, UNESCO Chair (Irlanti), Haapsalu Vocational Education and Training Center (Viro) sekä MODE Foundation (Puola).

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä sekä luoda uusia työkaluja näiden menetelmien hyödyntämiseen opetus- ja ohjaustyössä. Luovien menetelmien pedagogista käyttöä lisäämällä vaikutetaan erityistä tukea tarvitsevien ja marginaalisessa asemassa olevien elinikäisiin avaintaitoihin. Erityisesti vaikutetaan henkilökohtaisiin-, sosiaalisiin- sekä oppimaan oppimisen taitoihin.

Toimenpiteet:

Hankekumppanit jakavat kokemuksiaan ja tietoaan seuraavilla luovien toimintojen alueilla:

 • Sosiaalinen sirkus ja sen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa (Live & Sirkus Magenta, Suomi)
 • Seikkailukasvatus (Munster Technological University, UNESCO Chair, Irlanti)
 • Pelillistäminen (MODE Foundation, Puola)
 • Tanssi ja teatteri (Friesland College, Alankomaat)
 • Virtuaalisten menetelmien luova käyttö (Haapsalu Vocational Education and Training Center, Viro)

Hankekumppanit järjestävät lyhyitä Learning, Teaching & Training -liikkuvuuksia hankeorganisaatioiden henkilöstölle. Lisäksi jokaisessa maassa järjestetään hankkeen tuotosten ja tulosten levittämistapahtumia.

Hankkeessa tuotetaan kolme Intellectual Output-tuotosta: tieteellinen kirjallisuuskatsaus luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä, käsikirja hankkeessa levitettävien menetelmien hyödyntämiseksi opetus- ja ohjaustyössä sekä luovien menetelmien korttipakka opetus- ja ohjaustyön tueksi.


Tulokset:

Hankkeen tuloksena tieto luovista pedagogisista menetelmistä ja niiden hyödyistä sekä niiden käyttö opetuksen ja ohjauksen välineenä lisääntyy. Ohjaus- ja opetushenkilöstö saa lisää työkaluja luovien menetelmien pedagogiseen käyttöön. Hankkeen tuotoksia levitetään kumppaniorganisaatioissa sekä näiden verkostoissa. Hankkeen tuloksena erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elinikäisen oppimisen avaintaidot, erityisesti henkilökohtaiset-, sosiaaliset- ja oppimaan oppimisen taidot kehittyvät.

Juggle_logo_200x400_nosloganEU flag-Erasmus+_vect_POS

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Hankkeen ajankohta

01.12.2020 - 31.01.2023

Hankkeen vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja Liisa Metsola
+358 50 5173563
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live

Hankekumppanit
 • Sirkus Magenta (Suomi)
 • Friesland College (Alankomaat)
 • Munster Technological University
 • UNESCO Chair (Irlanti)
 • Haapsalu Vocational Education and Training Center (Viro)
 • MODE Foundation (Puola)
Giriphul – toiminnallista opetusta alkuperäiskansoille Rangamatissa

Giriphul – toiminnallista opetusta alkuperäiskansoille Rangamatissa

Ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke Bangladeshilaisen SWACin kanssa (SWAC | Society For The Welfare Of Autistic Children). Hankkeessa...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
Turo 3.0

Turo 3.0

Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien...

Tutustu hankkeeseen