Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

KUUMA palvelupolkuja

Hankkeen tarve perustuu kehittämiskohteisiin, jotka ovat nousseet KUUMA-seudulla keväällä 2022 laaditun tilannekuvan pohjalta. 16 KUUMA-seudulla toimivaa organisaatiota ovat sidosryhmineen luoneet tilannekuvan Kuuma-seudun osaajatilanteesta ja muista tarpeista. Tilannekuvaa on työstetty vuorovaikutteisessa prosessissa, jossa mukana on ollut kaiken kaikkiaan yli 100 alueen päättäjää ja vaikuttajaa. Foorumin toteutuivat kolmikantaisesti koulutuksenjärjestäjien, yrityskentän ja julkisorganisaatioiden (kuntasektori, työllisyydenhoito, järjestöt) kesken.

Hankkeessa testataan uusia ja kootaan olemassa olevia ratkaisuja ei työssä olevien koulutukseen ja työhön ohjautumiseksi KUUMA-seudulla. Aiemmin kehitettyjä toimenpiteitä (mm. osaamiskartoituksiin, koulutuspalveluihin ja ohjaukseen liittyen) kartoitetaan ja kehitetään edelleen vallitsevaan tilanteeseen ja kohderyhmille sopiviksi. Osaamisen kehittäminen kohdistetaan työvalmiuksia edistäviin sisältöihin, uramuutosta tukevaan kouluttautumiseen ja yrittäjävalmiuksiin. Tarvittavaa osaamista arvioidaan yhdessä työllistettävän yksilön ja rekrytoivan organisaation kanssa, mielellään työssä ja työnohessa hankittavaksi, ml. oppisopimus.

Toimintamalleja kehitettäessä fokus on alueellisissa ja yhteistyössä tuotettavissa palveluissa, joita yhtenäistetään/virtaviivaistetaan. Toisaalta haetaan kokemuksia alueen osaamisen ja työllisyyden ekosysteemin rakentamiseksi TE2024-siirtymää ajatellen. Hanke vaikuttaa osaltaan kokonaisvaltaisemman ja yhdessä tehtävänä TNO-työn, jatkuvan oppimisen tarjonnan, yritysten rekrytointiosaamisen ja työvoimapula-alojen palvelukokonaisuuden rakentumiseen KUUMA-seudulla.

Tässä hankkeessa Live-säätiön tehtävänä on toimia osa-työkykyisten ja maahanmuuttajataustaisten strategisen rekrytointisuunnittelun/-fasilitoinnin kumppanina yrityksille ja työyhteisöille, olla edistämässä alueellisen monialaisen verkostomaisen ohjausmallin rakentamista osa-työkykyisille sekä toimia yksilöiden valmentajana kohti työelämää. Tässä hankkeessa läpileikkaavana ilmiönä Live-säätiön osalta huomioidaan heikon kielitaidon omaavat maahanmuuttajat, monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten huomiointi osana työelämään valmentautumista ja eri kulttuuritaustan omaavien rooli monimuotoistuvassa työelämässä.  Yksilöihin kohdistuvissa toimenpiteissä valmennuksen toiminta-ajatus pohjautuu vaikuttavuusperusteisiin menetelmiin ja työtapoihin. Työhönvalmennuksen tehtävä on etsiä ratkaisuja kohti työllistymistä aina pätevöittävistä koulutuksista ura-ohjaukseen. Vaihtoehtoisia urapolkuja suunnitellessa huomioidaan myös potentiaalisen yritystoiminnan mahdollisuudet huomioiden kohderyhmän lähtökohdat; kuten kevytyrittäjyyteen kytkeytyvät edellytykset.

Hankkeen toimijoina ovat:

- Yritysvalmentaja Pirjo Pellikka, joka vastaa yritysten ja työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä rekrytointistrategioita suunniteltaessa (kohderyhmän erityispiirteet huomioiden). Valmentajan tuki hyödyttää konkreettisella tavalla niin yksittäistä yritystä, kuin toimii samalla hyvien käytänteiden levittäjänä ja hankkeelle tuotettavan työmallin rikastuttajana.

- Työhönvalmentaja Tiina Maja, joka vastaa työttömien työnhakijoiden yksilö- ja ryhmämuotoisesta valmennuksesta. Työhönvalmentajan tehtävä on kartoittaa asiakkaiden osaamispotentiaalia, tunnistaa ja kohtaannuttaa asiakkaan ja yrityksen tarpeita kohti työtä. Suoran työllistymisvaihtoehdon rinnalla huomioidaan palkkatuki, työkokeilu ja tarvittaessa ammatillisen kuntoutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan väylät. Valmennuksen avulla on mahdollisuus löytää myös väyliä tarvittavan osaamisen hankkimiseen eri koulutuksenjärjestäjiä ja koulutusmuotoja hyödyntäen.

- Palvelu- ja opintoneuvoja Minna Hykkönen, joka toimii alueellisen ohjausmallin luomisen asiantuntijana/fasilitaattorina ja hoitaa yksilöihin liittyviä ohjausta, neuvontaa ja muuta vaadittua tukea osana verkostoa. Palvelu- ja opintoneuvoja on eri koulutusmuotojen, työllisyyttä tukevan palvelujärjestelmän ja ohjauksen laaja-alainen osaaja sekä verkostotyön asiantuntija.

Lue lisäksi KUUMA palvelupolku – Keuda

Lisätiedot

Rahoittaja

ESR

Hankkeen ajankohta

01.03.2023 - 28.02.2025

Hankkeen vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Mervi Huttula
p. 040 662 3051
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Hankekumppanit

Päätoteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, osatoteuttajina Keuda Koulutuspalvelut Oy ja Live-säätiö

Verstas

Verstas

Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta...

Tutustu hankkeeseen
Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa...

Tutustu hankkeeseen
Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä....

Tutustu hankkeeseen