Siirry sivun sisältöön.

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen.

Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja, oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden.

Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta. Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Tavoitteet:

  • Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen
  • Opiskelijan ohjaus opintojen aikana sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaustaitojen vahvistaminen
  • Urasuunnitelma ja jatko-ohjaaminen
  • Alueellinen yhteistyö sekä verkostojen rakentaminen.

Materiaalit:

Katsaus Nivus-hankkeeseen

Opiskelijan pikaopas

Työelämään valmentautuminen TELMA-koulutuksessa

Hitta rätt studieplats –arbetsbok

Uraohjaus ja mun tulevaisuus

Minä urapolulla

Vaativa erityinen tuki – ohjausmalli

Styrmodell för krävande särskilt stö

Nivus-hanke

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.01.2021 - 30.06.2022

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anu Kilkku
p. 040 482 2606 
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Live

Hankekumppanit

SDO, Jedu, Sakky, Luovi, Spesia, Optima, Kiipula ja Aitoo 

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä...

Tutustu hankkeeseen
Erkkaa arkeen

Erkkaa arkeen

Osallistuja saa koulutuksista erityispedagogista teoriatietoa, konkreettisia pedagogisia toimintamalleja ja menetelmiä tuen tarpeessa olevan...

Tutustu hankkeeseen