Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Case Helsingin kaupunki: Räätälöidyn valmennuspalvelun asiakkaista lähes 50 % työllistyi tai pääsi koulutukseen

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluilla oli haaste: kaupunki oli hankkinut useiden vuosien ajan yksilöasiakkailleen työllistymistä tukevia palveluja, mutta tulosperusteisten valmennusten työllistymistulokset jäivät heikoiksi – vain noin 10 % tasolle.

Kaupunki lähti etsimään ratkaisuja työpajoissa, joissa kirkastettiin uuden hankittavan palvelun kohderyhmää ja etsittiin valmennuksen ydintä. Asiakasryhmäksi valikoitui vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat ja monialaista tehostettua tukea tarvitsevat helsinkiläiset työttömät.

– Valmennuksen kulmakiviksi nostettiin työhönvalmennus, työpaikalla tapahtuva tuki sekä ostopalvelun nivominen kiinteäksi osaksi asiakastyön perusprosesseja, kertoo Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden erityissuunnittelija Ulla Juhanko.

Perinteisen avoimen tarjouskilpailun sijaan palvelu hankittiin innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyllä, ja palveluntarjoajiksi valikoituivat Live-säätiö ja Hoivatie Oy. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen ja koronapandemia tekivät yhteiskehittämisestä haastavaa, mutta lopulta kuuden kuukauden kehitysvaihe juurtui toimivaksi kumppanuudeksi.

Pitkässä hankintaprosessissa tilaaja ja palveluntuottajat oppivat tuntemaan toisensa ja ymmärtämään toisiaan, sanoo Liven työllistymispalveluiden palvelupäällikkö Jenni Heinineva. Tämä luo luottamusta ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen yhdessä.

– Räätälöity valmennuspalvelu on osoittanut sen, että työllisyyden ongelmien ratkaisu vaatii uudenlaista yhteistyötä kaupunkien ja palveluntuottajien välillä. Kumppanuudet ja innovaatiot ovat avainsanat, joiden avulla tulevaisuuden työllisyyttä luodaan, Heinineva sanoo.

Työllisyyden kumppanuus vaatii sinnikkyyttä ja halua sitoutua

Yksilöllisessä ja ratkaisukeskeisessä valmennuksessa etsitään askelia kohti työelämää, vahvistetaan asiakkaan työelämä- ja työnhakutaitoja sekä tarjotaan tukea arjen hallintaan ja terveyden ja työkyvyn edistämiseen. Asiakkaan rinnalla kulkee työhönvalmentaja, joka tukee ja tsemppaa häntä työllistymisen eri vaiheissa.

Kolmen ja puolen vuoden aikana Räätälöityyn valmennuspalveluun on osallistunut 663 asiakasta, joista 243 on työllistynyt tai päässyt koulutukseen. Kun katsotaan joko palkkioon oikeuttavaan tulokseen tai valmennuspalvelun päättymiseen ilman palkkioon oikeuttavaa tulosta johtaneita asiakkuuksia, lähes 50 % asiakkaista työllistyi tai pääsi koulutukseen.

Näin hyviä työllistymistuloksia on nähty Suomessa vain harvoin. Räätälöidyn valmennuspalvelun tuloksellisuuden salaisuus piilee muun muassa kolmikantakeskusteluun perustuvassa asiakasohjauksessa, valmentaja–vastuuasiantuntija-työparimallissa, valmentajien vahvassa ja monipuolisessa ammattitaidossa sekä jatkuvassa kumppanuudessa.

– Tässä palvelussa kumppanuus on toteutunut kaikilla tasoilla. Tarttumalla rohkeasti haasteisiin olemme yhdessä pystyneet luomaan uusia toimintatapoja, ja sitä kautta työllistymistulokset ovat loistavia, Juhanko sanoo.

Heininevan mukaan jatkuva yhteiskehittäminen – innovaatiokumppanuus – vaatii rohkeutta ja riskinottoa puolin ja toisin. Kumppanuus ei synny hetkessä, vaan vaatii sinnikkyyttä, avoimuutta ja halua sitoutua.

– Yhteistyö Liven kanssa on helppoa ja sujuvaa. Live on luotettava kumppani, jolla on monipuolista osaamista heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Liven arvot ja asenteet ovat kohdillaan – jokaisella asiakkaalla on oikeus ja mahdollisuus edetä omaa polkuaan! Juhanko sanoo.

Lue lisää Liven työllistymis- ja valmennuspalveluista! 

Yhteistyöllä kohti itsenäistä työelämää ja onnistumisen kokemuksia

2 min luettu

Yhteistyöllä kohti itsenäistä työelämää ja onnistumisen kokemuksia

Ammattiopisto Liven työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu hyvin vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille....

Lue lisää
Pitkän linjan Venäjä-kaupan ammattilainen Maaret Heiskari on työkokemuksensa vanki

3 min luettu

Pitkän linjan Venäjä-kaupan ammattilainen Maaret Heiskari on työkokemuksensa vanki

Maaret Heiskari on ollut nyt vuoden työtön työnhakija. Hiljattain neljästä hakemastaan työpaikasta kaikista tuli kieltävä vastaus. Heiskari kertoo...

Lue lisää
Hoivarobotti Paro vierailee Telma-koulutuksessa

Hoivarobotti Paro vierailee Telma-koulutuksessa

Livepodin jaksossa Telma-koulutuksen ohjaaja Jaana Lassila kertoo hoivarobotin vierailusta Työhön ja itsenäisen elämään valmentavassa...

Lue lisää