Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Täsmätyöllistäminen lisää tasa-arvoa

Jokaisella on oikeus tehdä työtä, ansaita elantonsa ja kokea merkityksellisyyden ja onnistumisen tunteita elämässä.

Silti Suomessa on yli 60 000 ihmistä, jotka eivät mahdu perinteisen suomalaisen työelämän muottiin, ja jäävät siten ulkopuolelle esimerkiksi oppimisen vaikeuden, vamman tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi. On sekä yhteiskunnan että yksilön etu, että jokaiselle työhön kykenevälle tarjotaan siihen mahdollisuus. Se on myös minun tavoitteeni päättäjänä.

Työelämän mukautuminen tekijöiden erilaisiin tarpeisiin vaatii työnantajalta joustoa ja mukautumiskykyä. Jokainen ihminen on oma yksilönsä, ja erilaiset tarpeet ja taidot pitäisi ottaa huomioon nykyistä paremmin ja tunnistaa jo rekrytointivaiheessa.

Täsmätyöllistämisen avulla voimme tarjota jokaiselle mahdollisuuden löytää kykyjensä mukaisen työn. Julkisella sektorilla on erityisen tärkeä rooli työelämän tasa-arvon suunnannäyttäjänä. Valtion, kuntien ja kaupunkien pitää toimia muutoksen veturina täsmätyökykyisten työllistäjänä

"Täsmätyöllistämisessä on valtavasti potentiaalia myös työntekijävajeen helpottamiseksi. Se vaatii, että työnantajat tunnistavat ja huomioivat yksilöiden moninaiset tarpeet yhä paremmin myös yksityisellä sektorilla. Tämä on tasa-arvoisemman työelämän edellytys."

Lisäksi julkisella sektorilla voidaan edistää työllistymistä hankintojen kautta. Tämä tavoite on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan. Linjausta on edistetty ”Hankinnoilla työllistämisen -vauhditusohjelmassa.

Julkisissa hankinnoissa voidaan asettaa kriteeriksi esimerkiksi heikossa työmarkkina-asemassa olevan työllistäminen. Monilla kunnilla onkin onnistuneita kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä, ja hyviä käytäntöjä ja kokemuksia pitää jakaa myös kuntiin, joissa työllistämiskriteeriä ei ole sovellettu.

Yrityselämän vahva viesti on, että tekijöitä tarvitaan lisää. Kaikkialla Suomessa on osaajapula. Täsmätyöllistämisessä on valtavasti potentiaalia myös työntekijävajeen helpottamiseksi. Se vaatii, että työnantajat tunnistavat ja huomioivat yksilöiden moninaiset tarpeet yhä paremmin myös yksityisellä sektorilla. Tämä on tasa-arvoisemman työelämän edellytys.

Työllisyystavoitteita on syytä nostaa entistä korkeammalle hyvinvointivaltiomme turvaamiseksi, eikä tavoitteiden saavuttaminen ole mahdollista ilman täsmätyöllistämistä.

Suomi on maa, jossa jokaiselle työhön haluavalle pitää löytyä tehtävää ja mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään.

Hanna Kosonen
Suomen Keskusta, kansanedustaja

Tunnistammeko täsmätyökykyisten potentiaalin?

1 min luettu

Tunnistammeko täsmätyökykyisten potentiaalin?

Sote-keskustelu on lähes haudannut alleen toisen, rakenteilla olevan merkittävän uudistuksen eli Suomen työllisyydenhoidon järjestämisen. Työllisyys-...

Lue lisää
Työ luo osallisuutta – myös täsmätyökykyisille

2 min luettu

Työ luo osallisuutta – myös täsmätyökykyisille

Hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan työelämän vastaanottokykyä niin, että esimerkiksi osatyökykyisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja...

Lue lisää
Työelämän muutokseen tarvitaan tukea – ja kohtaamisia

2 min luettu

Työelämän muutokseen tarvitaan tukea – ja kohtaamisia

Hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan työelämän vastaanottokykyä niin, että esimerkiksi osatyökykyisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja...

Lue lisää