Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus

 

 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus (9 §)

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (KKRL 566/2005, 9 ja 10 §) alle 65-vuotiaille kuntoutujille, joilla on huomattavia toimintakyvyn rajoitteita ja erilaisia avustamisen tarpeita. Yksilökuntoutusjaksot voi suorittaa joko majoittuen tai käydä kuntoutuksessa kotoa käsin. Kuntoutuksen pituus perustuu kuntoutussuunnitelmaan - yleensä kuntoutusjakso kestää 18 arkipäivää.

Kuntoutusta myönnettäessä asiakkaan toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutuksessa huomioidaan aiempaa yksilöllisempi tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus sekä lähipiirin ja omaisten aktiivisuus.

Kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne ja sen muutokset sekä hänen voimavaransa otetaan huomioon tavoitteita laadittaessa.

Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii ja harjoittelee taitoja, joita hän hyödyntää ja soveltaa omassa arjessaan. Kuntoutuja saa valmiuksia ja rohkeutta osallistua ja hän innostuu toimimaan oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi. Kuntoutuja ja omainen löytävät keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi.

Kuntoutuksen sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa työn tekeminen sekä selviytyminen arkielämän toimista entistä paremmin, sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteet perustuvat palveluntuottajan tekemään ennakkohaastatteluun ja -kyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin.

Omainen/läheinen voi osallistua kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheeseen enintään 5 arkipäivää tai käyntikertaa.

person  Kenelle palvelu sopii?

Palvelu sopii alle 65-vuotiaille kuntoutujille, joilla on huomattavia toimintakyvyn rajoitteita ja erilaisia avustamisen tarpeita.

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

Kuntoutushakemus (KU 104) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan toimistoon. Kela tekee kuntoutuspäätöksen.

Lomake KU 104 (ei saavutettava pdf)

building-line  Toimipaikat

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi
p. 040 136 1543
iisalmi@inlive.fi 

Live Neuron
Letkukaari 5 B
70820 Kuopio
p. 050 430 2040
neuron@inlive.fi