Ammatillinen kuntoutus

Erityisen tuen asiantuntijatalo 

Ammatillinen kuntoutus

Erilaiset ammatillisen kuntoutuksen palvelumme tarjoavat ratkaisuja työssä jaksamisen, työllistymisen ja työhön palaamisen haasteisiin sekä tarvittaessa uuden koulutusalan etsimiseen.

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut tukevat työelämässä jaksamista, kohentavat työ- ja toimintakykyä sekä tukevat siirtymistä tuetusti takaisin työelämään pitkän työttömyysjakson jälkeen. 

Nuorille suunnatut palvelut tukevat mielen hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä auttavat etsimään suuntia tulevaisuuteen. Ammatillisen kuntoutuksen parissa asiakkaan tukena työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, fysioterapeutti ja työhönvalmentaja.

Palvelut toimipisteittäin

Yhteystiedot

Tarja Pasanen

Palvelupäällikkö


phone 040 5757442

envelope-line  tarja.pasanen@inlive.fi

Asiakkaiden kokemuksia

Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

Lassila & Tikanoja

Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

Stadi

Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä