Ammatillinen kuntoutus

   Erityisen tuen asiantuntijatalo 

   Ammatillinen kuntoutus

   Erilaiset ammatillisen kuntoutuksen palvelumme tarjoavat ratkaisuja työssä jaksamisen, työllistymisen ja työhön palaamisen haasteisiin sekä tarvittaessa uuden koulutusalan etsimiseen.

   Ammatillisen kuntoutuksen palvelut tukevat työelämässä jaksamista, kohentavat työ- ja toimintakykyä sekä tukevat siirtymistä tuetusti takaisin työelämään pitkän työttömyysjakson jälkeen. 

   Nuorille suunnatut palvelut tukevat mielen hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä auttavat etsimään suuntia tulevaisuuteen. Ammatillisen kuntoutuksen parissa asiakkaan tukena työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, fysioterapeutti ja työhönvalmentaja.

   Palvelut toimipisteittäin

   Yhteystiedot

   Virpi Kekäle

   Palvelupäällikkö


   phone 040 663 3567

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Asiakkaiden kokemuksia

   Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

   Lassila & Tikanoja

   Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

   Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

   Stadi

   Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä