Siirry sivun sisältöön.

Erityisesti seksuaalisuudesta

Hanke tarjoaa ammattilaisille monipuolista tietoa lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta ja seksuaaliterveydestä, tavoitteena lisätä tietoisuutta seksuaalikasvatuksen merkityksellisyydestä, seksuaalisuuden monimuotoisuudesta ja seksuaaliväkivallasta sekä erilaisista seksuaalikasvatuksen menetelmistä. Hanke edistää inklusiivista oppimisympäristöä, jossa oppimisympäristö kohtaa tasa-arvoisesti jokaisen opiskelijan.

Hankkeen tavoite:

Hankkeen tavoitteena on yhdistää tutkimusperusteista tietoa käytännönläheisiin menetelmiin niin, että osallistuja pääsee kehittämään yksilön, ammatillisuuden ja työyhteisön näkökulmasta omaa osaamistaan seksuaalikasvatuksesta, erityisryhmien seksuaalikasvatuksesta sekä seksuaaliväkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä.

Hankkeen koulutukset:

Hankkeessa on neljä koulutusosiota, jotka toteutetaan samansisältöisenä kahteen kertaan. Koulutusosiot on jaettu teemoittain Seksuaalikasvatuksen perusteet, Ammatillisuus ja työyhteisö seksuaalisuuden äärellä, Erityisryhmien seksuaalikasvatus sekä Seksuaaliväkivallan perusteet ja ennaltaehkäisy Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksina. Alustana on käytössä Howspace, sillä se mahdollistaa hyvin niin koulutuksen aikaisen kuin sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen. Osallistuja voi osallistua yhteen tai useampaan 2 op:n laajuisen koulutusosion.

Koulutuksen kohderyhmä:

Amm. koul. henkilöstö, lukion henkilöstö, muut, peruskoulun kohderyhmä 

 

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.08.2023 - 30.06.2024

Hankkeen vastuuhenkilö

Jasmin Al kurdi, projektipäällikkö
p. 040 198 9292
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit

Pelastakaa lapset ry

Terapiaperhonen Oy

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Autismiliitto

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja...

Tutustu hankkeeseen