Siirry sivun sisältöön.

Muusikko

Musiikin osaamisala

Musiikkialan perustutkinto, 180 osp

Muusikot ovat oman instrumenttinsa ja esiintymisen ammattilaisia. Koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle monipuolinen ammatillinen osaaminen, joka mahdollistaa työskentelyn erilaisissa muusikon tehtävissä. Pitkäjänteinen harjoittelu antaa mahdollisuuden toimia työryhmän jäsenenä yhtyeissä tai produktioissa. Muusikon työnkuvaan kuuluu esiintymistilanteita erilaisilla kokoonpanoilla. Muusikko voi viedä omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan koko uransa ajan. Tärkeinä seikkoina ovatkin oman osaamisen markkinointi ja ammatillinen yhteistyö muiden luovien alojen toimijoiden kanssa.

Live-ikoni

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?

Valinta opiskelijaksi edellyttää riittävää musiikillista harrastuneisuutta ja vahvaa instrumentinhallintaa jollakin rytmimusiikkiin soveltuvalla instrumentilla tai laululla. Hakijalta edellytetään valmiuksia musiikkialan ammatillisiin opintoihin, jotka pitävät sisällään myös musiikillisten rakenteiden hahmottamista ja nuottimateriaalin kanssa työskentelyä. Valinnassa kiinnitetään huomiota hakijan musikaalisuuteen sekä erikseen sovittavien kappaleiden esittämistaitoon. Hakijalle lähetetään ennen valintaa ennakkotehtävä, jossa hän saa tietyn musiikkikappaleen harjoiteltavaksi.

Miten?

Musiikin osaamisalalla tarjotaan rytmimusiikin koulutusta. Tyylilajeina ovat esimerkiksi pop, rock, jazz ja perinteinen tanssimusiikki. Koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle monipuolinen ammatillinen osaaminen, joka mahdollistaa työskentelyn erilaisissa muusikon tehtävissä. Instrumenttitaitojen ja yhtyetoiminnan lisäksi omaa osaamista pääsee syventämään ammatillisen kiinnostuksen mukaan valinnaisissa tutkinnon osissa.

Työllistyminen

Muusikon työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi työskenteleminen ja esiintyminen yhtyeiden ja erilaisten kokoonpanojen jäsenenä. Muusikon tulevaisuuden työpaikka voi löytyä myös erilaisista musiikin palvelu- ja tuotantotehtävistä. Oman osaamisen markkinointi ja ammatillinen yhteistyö muiden luovien alojen toimijoiden kanssa ovat tärkeitä ominaisuuksia työllistymisen kannalta musiikillisen osaamisen lisäksi.

Hakeminen

Ennakkotehtävä - yhteishaku 2024

Täytä, tallenna ja lähetä sähköpostin liitteenä tämä Lisätietolomake muusikkohakuun.

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Laulunkirjoittaminen, 15 osp
  • Säveltäminen, 15 osp
  • Musiikkitallenteen valmistaminen, 15 osp
  • Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen, 15 osp

Paikalliset tutkinnon osat:

  • Yhteisöllinen musiikkitoiminta, 15 osp
  • Osuuskunnassa toimiminen, 15 osp

Koulutuspaikka

Leppävaaran toimipaikka,
Kiannonkatu 2, 02650 ESPOO

Lisätietoja hakemisesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.