Siirry sivun sisältöön.

Opinnollistaminen

Live linkkinä työelämään #täältätöihin

Näytä osaamisesi

Kaikkea ei tarvitse oppia koulun penkillä. Ammatillisia tutkinnon osia voi oppia työpaikalla työtä tekemällä. Hankkimalla ammatillista osaamista työllistyminen ja opintoihin hakeutuminen helpottuu. Ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan tunnistaa näytön avulla myös muualla kuin oppilaitoksessa hankittua osaamista.

Opinnollistamisen avulla pääsee näyttämään työssä hankkimaansa osaamista tutkinnon osa kerrallaan. Joskus tavoitteena voi olla tutkinnon osan osa ja avustavien työtehtävien oppiminen sekä osaamisen näkyväksi tekeminen. Tällöin työpaikka voi antaa osaamisesta osaamistodistuksen, joka on dokumentti osaamisesta.

Opinnollistaminen on työelämän ja oppilaitoksen tiivistä yhteistyötä! 

Tutustu oppaisiin

Opinnollistamisen opas työpaikalle

Opinnollistamisen opas oppijalle

Opinnollistamisen opas opettajalle

Live-ikoni

Sinustako ammattilainen?

Kenelle?

Sinulla on jo:

 • kokemusta alan työtehtävistä
 • harrastuksissa kertynyttä osaamista
 • kokemusta monelta eri alalta
 • tai olet muuten vain toimeen tarttuva

Mutta ei:

 • Todistusta osaamisestasi
 • Päätökseen vietyjä opintoja
 • Muodollista pätevyyttä

Me autamme, kun tarvitset:

 • Apua näytön järjestämisessä
 • Tietoa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten vertaamisesta työpaikkasi työtehtäviin (tätä kutsutaan opinnollistamiseksi)
 • Lisää teoriatietoa
 • Tietoa osaamisesi kertymisestä, oletko valmis osoittamaan osaamisesi (näytöllä)
 • Opinnollistaminen opas oppijalle (pdf)

Opettajalle

Muista ainakin nämä:

 • Työpaikan perehdyttäminen
 • Oppijan perehdyttäminen
 • Työympäristön kuvaus
 • Ammattitaitovaatimusten avaaminen työtehtäviksi
 • Suunnitelma työn perustana olevan tiedon hallinnan osoittamisesta
 • Oppijan opiskelijaksi hakeutuminen näytön ajaksi
 • Osaamisen osoittamisen suunnitelma
 • Arviointi
 • HOKS
 • Todistus suoritetusta tutkinnon osasta
 • Opinnollistaminen opas opettajalle (pdf)

Työpaikalle

 • Opinnollistaminen aloitetaan tekemällä työympäristön kuvaus sekä vertaamalla tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia työpaikan työtehtäviin.
 • Opinnollistaminen on jatkuvaa yhteistyötä työpaikkaohjaajan ja ammatillisen opettajan välillä.
 • Näytön suorittaja hakeutuu Liven opiskelijaksi näytön ajaksi (minimissään yksi päivä).
 • Opinnollistaminen opas työpaikalle (pdf)

Opinnollistaminen -prosessi
Työympäristön kuvaus -lomake
Osaamisen tunnistaminen -lomake
Osaamistodistusmalli
Opinnollistaminen -sanasto

Käytännön esimerkkejä opinnollistamisesta:
Opinnollistaminen-blogi

 

Marjut Nyström

Ammatillinen erityisopettaja


phone 040 198 9318

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Tuula Mikkola

Opinto-ohjaaja


phone 050 439 0547

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi