Siirry sivun sisältöön.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammatti­tutkinto

Ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnot

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Haluatko opiskella työvalmentajaksi, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntijaksi tai vammaisalan erityisohjaajaksi? Onko sinulla jo alan osaamista, ja kaipaat osaamisen syventämistä ja kenties valmiuksia spesifimpiin tai monialaisempiin työtehtäviin ja työsi kehittämiseen? Haluatko verkostoitua alan ja alueesi toimijoiden kanssa?

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se edellyttää alan työpaikkaa ja oppisopimusta. Osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työelämän tilanteissa.

Live-Erikoisammattitutkinto-Kuntoutus-tuki-ja-ohajus-960x540

 

Live-ikoni

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".  (Sora-laki).

Kustannukset

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta.

Vuosikello

KunTO eat vuosikello 2023

KunTO eat vuosikello 2024

Hakeminen

Ohjeet hakijalle: 

 1. Hakija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuksesta
 2. Hakija sopii oppisopimustoimijan kanssa oppisopimuksesta
 3. Hakija hakeutuu Ammattiopisto Liveen opiskelijaksi =>
 4. Jatkuva haku=> opintopolku => ilmoittaudu hakijaksi Opintopolussa

Tutkinnon osat

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Hän osaa toimia asiantuntijana asiakkaan palvelujärjestelmässä, osana moniammatillista verkostoa, yhteistyössä työnantajien kanssa.

Toimintaympäristöjä voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, oppilaitokset, järjestökenttä, työllisyys- ja te-palvelut, työpajat, vakuutusyhtiöt ja työpaikat, joissa on työllistymiseen ja työkyvyn tukeen luotuja asiakaspolkuja. Työvalmentajana edistät esimerkiksi asiakkaan elämänhallintaa, työllistymistä, työn jatkumista, työhyvinvointia.

Jos vastaat myönteisesti seuraaviin väitteisiin, voi koulutusala sopia sinulle:

 • Haluan uusia näkökulmia ja menetelmiä työvalmennusprosessin toteuttamiseen, verkostoyhteistyöhön ja työnantajien kanssa työskentelyyn.
 • Haluan vahvistaa työvalmennuksen verkostojani ja päästä jakamaan hiljaista tietoa.
 • Haluan mahdollisuuden pysähtyä ja reflektoida omaa työtäni ja kehittyä ammattilaisena.

 

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, työllistymistä ja itsenäistä elämää edistävät palvelut ja työpaikat, joissa on näkövammaisia henkilöitä. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asumis-, asioimis- ja harrastusympäristöt.

Jos vastaat myönteisesti seuraaviin väitteisiin, voi koulutusala sopia sinulle:

 • Haluan uusia näkökulmia ja menetelmiä työhöni näkövammaisten parissa.
 • Haluan vahvistaa ammatillisia verkostojani ja päästä jakamaan hiljaista tietoa.
 • Haluan mahdollisuuden pysähtyä ja reflektoida omaa työtäni ja kehittyä ammattilaisena.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, asumispalvelut ja asumisyksiköt, työllistymistä ja itsenäistä elämää tukevat ja edistävät palvelut. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asioimis- ja harrastusympäristöt.

Jos vastaat myönteisesti seuraaviin väitteisiin, voi koulutusala sopia sinulle:

 • Minua kiinnostavat uudet näkökulmat ja menetelmät työssä vammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien parissa.

 • Haluan vahvistaa ammatillisia verkostojani ja päästä jakamaan hiljaista tietoa.

 • Haluan mahdollisuuden pysähtyä ja reflektoida omaa työtäni ja kehittyä ammattilaisena.

Koulutuspaikka

Leppävaaran toimipaikka
Kiannonkatu 2
02650 Espoo

Lisätietoja hakemisesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.