Siirry sivun sisältöön.

Arviointi ja näytöt

Ammattiosaaminen osoitetaan näytöin. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Perustutkintokoulutuksessa osoitat näytössä sen, mitä olet oppinut.

Näyttö tarkoittaa sitä, että teet työpaikalla niitä työtehtäviä, joita olet opiskellut. Samalla arvioijat seuraavat työntekoasi tai keskustelevat kanssasi työtehtävistä. Teet näytön kaikista ammatillisista tutkinnon osista.

Näytön suunnittelu aloitetaan, kun olet oppinut kaikki tiedot ja taidot, joita tutkinnon osa sisältää. Keskustelet opettajan kanssa siitä, milloin olet valmis näyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ja opettajan tulee olla varma osaamisestasi. Tämän jälkeen suunnittelet yhdessä opettajan ja mahdollisesti työpaikkaohjaajan kanssa näyttöä.

Näyttö suunnitellaan HOKS-lomakkeelle Wilmaan. Suunnitelmaan kirjoitetaan näytön ajankohta, ja miten osoitat osaamisesi. Siinä todetaan myös, ketkä sinua arvioivat ja miten he arvioivat sinua.

Näytön aikana sinun on hyvä miettiä itse, kuinka onnistut ja saavutatko tavoitteet. Näytön jälkeen keskustelet arvioijien kanssa siitä, miten sait eri työtehtävät tehtyä. Arvioijat antavat sinulle arviointipäätöksen ja kertovat perustelut arvioinnille.

Jos joudut uusimaan näytön tai osia siitä tai haluat korottaa arvosanaa, oma opettajasi kertoo, kuinka se tehdään.

Arviointiasteikot

Arvioinnissa osaamistasi verrataan tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin ja arviointiasteikkoon.

  • Ammatillisissa perustutkinnoissa ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5.
  • Yhteisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.
  • Osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1–5.
  • Valmentavassa koulutuksessa koulutuksen osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.
  • TELMA-koulutuksessa saat lisäksi sanallisen arvioinnin osaamisestasi ja vahvuuksistasi.
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintojen osat arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.