Siirry sivun sisältöön.

HOKS 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

HOKS

HOKS eli Henkilökohtainen Osaamisen Kehittämissuunnitelma on opintojen tärkein työväline. HOKSin laatiminen aloitetaan opintojen alussa. HOKS laaditaan yhteistyössä vastuuopettajan ja opiskelijan kanssa.

HOKSin laatimiseen voi osallistua myös muita henkilöitä, kuten työelämän edustajat tai tukihenkilö. Jos opiskelija on alle 18-vuotias, HOKS-keskusteluun kutsutaan mukaan myös huoltaja.

HOKSiin kirjataan opintojen tavoite, aiemmat opinnot, asiat, jotka opiskelija osaa jo, opintojen aikataulu, miten ja missä osaamista hankitaan sekä miten ja missä osaaminen osoitetaan.

HOKSissa mietitään, miten opiskelija oppii parhaiten ja suunnitellaan yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet, eli millaista tukea ja ohjausta opiskelijalle tarjotaan opintojen aikana.

HOKSiin sisältyy urasuunnitelma. Urasuunnitelmassa mietitään, mitä valinnaisia opintoja opiskelija haluaa suorittaa, miten opiskelijan työllistymistä voidaan edistää ja mahdollista jatko-opintoihin hakeutumista koulutuksen jälkeen.

Opiskelija ja vastuuopettaja käyvät HOKS-keskusteluja säännöllisesti. HOKSia muutetaan, täydennetään ja tarkennetaan koko opintojen ajan. Kannustamme opiskelija osallistumaan ja vaikuttamaan omaan opiskelupolkuun aktiivisesti.