Siirry sivun sisältöön.

Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku

Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku, hoiva-avustaja 60 osp

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku mahdollistaa työllistymisen hoiva-avustajan työtehtäviin ikääntyneiden palveluissa. Hoiva-avustajana ohjaat ja avustat asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa, huolehdit asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Asiakastyön tehtävät edellyttävät hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

hoivarobotti Paro

Live-ikoni

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?

Opiskelu edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, motivaatiota ja vastuullisuutta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on SORA-lakiin perustuvia alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Miten?

Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Työllistyminen

Hoiva-avustajat työskentelevät tehostetussa palveluasumisessa huolehtien asiakkaiden perustarpeista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, ruokailusta, liikkumisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Hoiva-avustaja ei työskentele työvuorossa yksin, eikä ole vastuussa lääkehoidosta.

Jos vastaat myönteisesti seuraaviin väitteisiin, voi koulutusala sopia sinulle:

  • Osaan toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
  • Haluan työskennellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • Toimin hyvin yhteistyössä muiden kanssa.

Hakeminen

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuksen rakenne

Hoiva-avustajan osatutkinto, 60 osp

Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön työtehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Ikääntyvän osallisuuden edistäminen 35 osp

Hoiva-avustajan työtehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti mainitut ammatilliset tutkinnon osat. Mikäli nämä tutkinnon osat suorittanut henkilö hakeutuu myöhemmin suorittamaan sosiaali- ja terveysalan koko perustutkintoa, aiemmin osoitettu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Koulutuspaikka

Leppävaaran toimipaikka,
Kiannonkatu 2, 02650 ESPOO

Lisätietoja hakemisesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.