Siirry sivun sisältöön.

Hyvä tietää

Huoltajan rooli opiskelijan tukena

Mitä huoltajien on hyvä tietää, kun opiskelija aloittaa opintonsa meillä?

Tutorial-video Wilman kirjautumiseen ja käyttöön liittyen

Miten edetä oppilaitoksessa, kun tulee huoli jostain

Ensisijaisesti ole yhteydessä opiskelijasi vastuuopettajaan. Hän tuntee opiskelijan kokonaistilanteen yleensä parhaiten ja osaa tarvittaessa ohjata oikean henkilön puoleen, mikäli ei itse voi auttaa tilanteessa. Opiskelijan täytettyä 18 vuotta tarvitsemme hänen lupansa asioidaksemme kanssanne hänen asioissaan, mutta yleisellä tasolla toki voimme antaa tietoa tai ohjata tällöinkin.

Joskus opiskelija itse voi kertoa, kenen muun kuin opettajan kanssa hän on tehnyt tiiviimpää yhteistyötä, ja ohjeistaa itse huoltajaansa olemaan luvallaan yhteydessä tähän henkilöön.

Huoltajan rooli opiskelijan tukena opiskelun eri vaiheissa

Huoltajan tuki on merkittävää läpi opintojen. Huoltaja tuntee oman opiskelijansa parhaiten ja oppilaitoksen henkilökunta arvostaa huoltajan näkemystä ja tietoa.

Kodin ja oppilaitoksen panos opiskelijan onnistumisten tukena täydentävät parhaimmillaan loistavasti toisiaan. Yhteistyötä kannattaa tehdä ja puhua kaikesta yhteistyöstä opiskelijalle arvostavaan sävyyn. 18 vuotta täyttäneen virallinen huoltajuus päättyy, mutta aikuistuva nuori tarvitsee usein vielä pitkään tukea opinnoissa ja itsenäisessä elämässä. Opiskelijalle tärkeä viesti on, että voimme kaikki ottaa vastaan tukea ja toimia yhteistyössä läpi elämän.

Tutustumisen arvoisia linkkejä:

Oppivelvollisuuslaki

Lastensuojelulaki

YK:n lapsen oikeuksien julistus

Oheisesta linkistä löytyy tietoa opiskelupäivistä ja loma-ajoista

Opiskelupäivät ja lomat

 

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Millaista tukea Ammattiopisto Livessä on opiskelijan mahdollista saada?

 • vaativa erityinen tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti
 • opiskelun tukitoimet ovat aina sidoksissa tavoitteisiin
  • pienet ryhmät
  • tuki oppimiseen, urasuunnitteluun ja hyvinvointiin
 • Vaativa erityinen tuki
 • Opintojen tuki
 • Lisätietoa Palvelupisteeltä p. 040 559 1296

Mitä Ammattiopisto Livessä voi opiskella?

Koulutustarjonta laajaa ja monipuolista yksilöllistä tukea tarvitseville

Koulutukset, joissa hakijalta ei edellytetä erityisen tuen tarvetta

Onko Ammattiopisto Live mukana yhteishaussa?

 • Live on mukana valtakunnallisessa perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa, joka ajoittuu vuosittain helmi-maaliskuun vaihteeseen

Voiko Ammattiopisto Liveen hakea ympäri vuoden?

 • Jatkuva haku avautuu aina, kun kyseisessä koulutuksessa vapautuu paikkoja.

Kuka voi hakea Ammattiopisto Liveen opiskelemaan?

 • Valmentaviin koulutuksiin ja ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammattitutkintoihin voi hakea henkilö, jolla on vaativan erityisentuen tarve.
 • Vammaisalan ammattitutkintoon ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoon voi hakea henkilö, jolla on alan oppisopimus paikka. 

Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki?

 • Henkilö tarvitsee laajaa ja monipuolista yksilöllistä tukea. esim. vaikeiden oppimisvaikeuksien, vaikean vamman tai sairauden vuoksi.

Kuka voi saada opiskelupaikan Ammattiopisto Livestä?

 • Liveen valittavilta opiskelijoita vaaditaan vaativan erityisen tuen tarvetta osoittava ajantasainen asiantuntijalausunto
 • Henkilö, jolla on edellytykset suorittaa ko. koulutus/tutkinto/tutkinnonosia ja työllistyä opintojen jälkeen
 • Asiantuntijan lausunto voi olla mm.
  • Perusopetuksessa tai toisen asteen opinnoissa laadittu erityisen tuen suunnitelma
  • Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava lausunto 

Kenelle Liven muut palvelut ovat suunnattu?

Liven palvelut on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ammatillisen suunnitelman ja/tai hyvinvoinnin vahvistamisessa. Katso palveluihin hakeutumisesta tarkemmin ko. palvelun kohdalta.