Siirry sivun sisältöön.

Oppimisympäristöt

Opiskelu oppilaitoksessa ja työpaikoilla

Oppiminen työelämässä

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on käytännön työtehtävien tekemistä aidossa työelämässä ammattilaisten ja työpaikkaohjaajien ohjauksessa. Työelämässä tapahtuvaa oppimista sisältyy kaikkiin perustutkintokoulutuksiin.

Oppimista edistäviä tiloja ja paikkoja kutsutaan oppimisympäristöiksi. Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi oppilaitoksen, yritysten ja julkishallinnon tarjoamat paikat, toimitilat, ympäristöt ja yhteisöt. Oppimisympäristöjä voidaan rakentaa myös verkkoympäristöihin.

Työpaikoilla oppimiseen on kaksi tapaa: koulutussopimus ja oppisopimus.

Koulutussopimuksella opiskelevat opiskelijat hankkivat tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaitoa ja suorittavat tutkinnonosia työpaikalla. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa.

Oppisopimuksella opiskelija solmii työsuhteen työnantajan kanssa opintojen ajaksi. Oppisopimuksessa opiskelija ja työnantaja solmivat määräaikaisen työsuhteen, ja opiskelija saa työstään palkkaa.

Opettaja on vastuussa opiskelijan työpaikalla oppimisesta ja opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta. Opiskelijan tukena työelämäopintoihin valmistautumisessa ja niiden aikana sekä työllistymisen tehostajana voi toimia myös työhönvalmentajia.