Siirry sivun sisältöön.

Tervetuloa TELMA–koulutukseen!

Tässä hyödyllistä tietoa opintojen aloitukseen

Tärkeää tietoa opiskelua aloittavalle

Olemme koonneet alle muutamia opiskelun aloittamiseen liittyviä asioita, joista usein herää kysymyksiä.

Opetushenkilöstön tavoitettavuus ennen opintojen aloitusta

Omasta ryhmästä ollaan yhteydessä aloittavaan opiskelijaan tai aloittavan opiskelijan huoltajaan/kotiväkeen viimeistään opiskelun aloitusta edeltävällä viikolla. Yhteydenotto tapahtuu joko oman opettajan tai ryhmän ohjaajan toimesta. Opiston loma-aikoina oman ryhmän opetushenkilöstö ei ole tavoitettavissa. 

Opiskelupäivät

Ammattiopisto Liven TELMA-ryhmissä opiskelupäivät ovat ma-pe klo 9-14, mikäli yksilöllisesti ei ole muuta sovittu. Opiskelijoille tarjotaan maksuton lounas opiskelupäivien aikana. Mahdolliset ruoka-aineallergiat tai muut allergiat tulee ilmoittaa kirjallisesti oman ryhmän opetushenkilöstölle.

Opiskelijalla on hyvä olla päivittäin säänmukainen vaatetus, opetusta toteutetaan oppilaitoksen omien tilojen lisäksi oppilaitoksen lähialueilla. Toimipaikoissa käytetään pääsääntöisesti sisäkenkiä, esim. lenkkarit tai kävelykengät. 

Taksikyydit ja koulumatkatuki

Mikäli opiskelija tarvitsee taksikyytiä opiskelumatkoille, ottakaa viipymättä yhteyttä hyvinvointialueen vammaispalveluun taksikyytien järjestämiseksi. Taksikyytien tilaamisesta sekä niiden perumisesta vastaavat huoltajat tai asumisyksikkö. Taksilla saapuvia opiskelijoita ollaan vastassa takseilla ja heidät saatetaan takseille ensimmäisenä koulupäivänä ja muulloinkin opiskelijan tarpeen mukaan. Julkisia kulkuvälineitä käyttävällä opiskelijalla saattaa olla oikeus koulumatkatukeen. Asiasta voi kysyä omalta opettajalta, opintosihteeriltä ja Kelasta.

Aamutoiminta

Live järjestää kotona asuville opiskelijoille ohjattua aamutoimintaa ennen koulupäivien alkua. Aamutoimintaan tarvitaan maksusitoumus hyvinvointialueen vammaispalveluilta. Lisätietoa aamutoiminnasta. Aamutoimintaa ei järjestetä ensimmäisenä opiskelupäivänä, silloin saavutaan opistolle klo 9, ellei muusta ole yksilöllisesti sovittu.

Iltapäivätoiminta

Hyvinvointialueen vammaispalvelut järjestävät iltapäivätoimintaa sitä tarvitseville. Mikäli iltapäivätoiminnalle on tarvetta, olkaa yhteydessä oman hyvinvointialueen vammaispalveluun.

Lääkitys koulupäivän aikana

Mikäli opiskelija tarvitsee opetushenkilöstön apua lääkkeen ottamiseen tai säilyttämiseen opiskelupäivän aikana, huoltajien tulee toimittaa opetushenkilöstölle selkeät kirjalliset ohjeet käytettävistä lääkkeistä, niiden määristä sekä antotavasta. Lääkkeenantoa koskevat muutokset tulee myös ilmoittaa kirjallisesti. Tarvittavat lääkkeet tulee toimittaa opistolle ja sopia lääkkeenannon toteuttamisesta opettajan kanssa. Opettaja tai ohjaaja perehdyttävät ryhmän muun ohjaushenkilöstön opiskelijan lääkkeenantoon huoltajalta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja hakemisesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.