Siirry sivun sisältöön.

Elektroniikka-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito ja tutkinnon suorittanut osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Osaamisalalla opiskellaan elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaan. Opiskelija voi suuntautua joko elektroniikkaan tai tietokonetekniikkaan. Kummassakin suuntautumisvaihtoehdossa voi halutessaan painottaa opinnoissaan ohjelmointia.

Live-ikoni

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?

Elektroniikka-asentajan työtehtävissä tarvitaan näppäriä sormia ja kykyä tarkkaan työskentelyyn. Kiinnostus tekniikkaan on opintojen sujumista ajatellen tärkeää. Opinnoissa tarvitaan jonkin verran matemaattisia taitoja.

Miten?

Elektroniikka-asentajan opinnoissa opiskellaan sähkötekniikan teoriaa, sekä rakennetaan ja mitataan erilaisia kytkentöjä. Elektroniikan korjaustehtävissä yhdistyvät kädentaidot teoriaosaamiseen.

Työllistyminen

Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Hän osaa käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät tyypillisesti elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden palvelukseen ja huoltotehtäviin.

Jos vastaat myönteisesti seuraaviin väitteisiin, voi koulutusala sopia sinulle:

  • Tietokoneet kiinnostavat minua muutenkin kuin pelaamismielessä.

  • Olen kiinnostunut elektroniikan toiminnasta.

  • Myös ohjelmointi kiinnostaa.

Hakeminen

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Livessä tarjolla olevat valinnaiset tutkinnon osat:

  • Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset, 15 osp
  • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
  • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
  • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
  • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
  • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp

Koulutuspaikka

Leppävaaran toimipaikka, Turuntien toimipiste
Turuntie 42, 3. krs
02650 ESPOO

Lisätietoja hakemisesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.