Siirry sivun sisältöön.

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 180 osp

Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot.

Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku, hoiva-avustaja 60 osp

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

Live-ikoni

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?

Onko sinulla intoa oppia hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä? Oletko kiinnostunut toimimaan erilaisissa työtehtävissä, joissa huolehditaan ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista?Sosiaali- ja terveysalalla työskentelet eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja motivaatiota alan töihin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa on Sora-lakiin perustuvat terveydentilavaatimukset. Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus alalle huomioidaan hakutilanteessa.

Miten?

Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Työllistyminen

Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen työtehtävissä. Työpaikat voivat olla kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja erilaisissa vammaisille järjestetyissä palveluissa, kuten ryhmäkodeissa, asuntoloissa ja erityisryhmissä päiväkodissa tai koulussa.

Vanhustyössä lähihoitaja työskentelee muun muassa kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Vammaistyössä lähihoitaja toimii esimerkiksi vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköissä, palvelutaloissa, perhekodeissa, henkilökohtaisena avustajana, päivähoidon erityisryhmissä sekä työ- ja toimintakeskuksissa.

Hoiva-avustajat työskentelevät tehostetussa palveluasumisessa huolehtien asiakkaiden perustarpeista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, ruokailusta, liikkumisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Hoiva-avustaja ei työskentele työvuorossa yksin, eikä ole vastuussa lääkehoidosta.

Jos vastaat myönteisesti seuraaviin väitteisiin, voi koulutusala sopia sinulle:

  • Osaan toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
  • Haluan työskennellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • Toimin hyvin yhteistyössä muiden kanssa.

Hakeminen

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuksen rakenne

Lähihoitaja, 180 osp

Koulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammattiopisto Livessä opiskelija erikoistuu toiseen seuraavista osaamisaloista:

  • Vammaistyön osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Yhteiset tutkinnon osa ovat:

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia opintoja sekä ammatillisiin tutkinnon osiin että yhteisiin tutkinnon osiin.

Hoiva-avustajan osatutkinto, 60 osp

Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön työtehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Ikääntyvän osallisuuden edistäminen 35 osp

Hoiva-avustajan työtehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti mainitut ammatilliset tutkinnon osat. Mikäli nämä tutkinnon osat suorittanut henkilö hakeutuu myöhemmin suorittamaan sosiaali- ja terveysalan koko perustutkintoa, aiemmin osoitettu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Koulutuspaikka

Leppävaaran toimipaikka,
Kiannonkatu 2, 02650 ESPOO

Lisätietoja hakemisesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.