Siirry sivun sisältöön.

RUORI

Arviointimenetelmä

RUORI-arviointi

RUORI-arvioinnin avulla opiskelija tai koulutukseen hakija voi pohtia yhdessä ohjaavan henkilön kanssa opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. RUORI-arviointia voidaan käyttää tukena opiskelijavalinnassa, opiskelijan opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä vahvuuksien ja vaativan erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi opinnoissa.

RUORI-arviointi on sähköinen kysely, jossa valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan hakijan tai opiskelijan toimintakykyä opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vastausta voi täydentää sanallisilla kommenteilla.

Toimintakyky tarkoittaa, että ihminen pystyy tekemään itselleen tärkeitä asioita, kuten opiskelemaan, harrastamaan tai käymään töissä. Toimintakykyyn vaikuttavat yksilölliset tekijät ja ympäristö, jossa henkilö toimii. Ihmisen toimintakykyä voidaan tukea ja parantaa.

RUORI-arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Voimavarat
  2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
  3. Yhteistyötaidot
  4. Arjen taidot ja asumisen taidot

RUORI-arviointi perustuu kansainväliseen ICF –luokitukseen. ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Tutustu alla olevaan ohjeeseen ennen kyselyyn vastaamista. Kuvallista tukimateriaalia voit käyttää kyselyyn vastaamisen tukena.

Ohje RUORI-arvioinnin tekemiseen.
Kuvallinen tukimateriaali RUORI-arviointiin.

RUORI-arvioinnin kyselylinkit

RUORI-itsearviointi
RUORI-itsearvioinnissa vastaat kysymyksiin työelämä- ja opiskeluvalmiuksistasi.

Siirry tästä RUORI -opiskelijan itsearviointiin.

RUORI-henkilöstöarviointi
RUORI-henkilöstöarvioinnissa vastaat kysymyksiin asiakkaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksista.

Siirry tästä RUORI-henkilöstöarviointiin.

Kaisa Suhonen

Laaja-alainen erityisopettaja

040 198 9238

kaisa.suhonen@inlive.fi