Siirry sivun sisältöön.

Äidinkieli 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli (Wilmassa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi) 

Pakolliset opintojaksot 4 osp: 

  • Äidinkieli I, 2 osp 
  • Äidinkieli II, 2 osp  

Äidinkielen pakollisilla opintojaksoilla harjoitellaan erilaisissa viestintätilanteissa toimimista. Tunneilla luetaan ja tulkitaan erilaisia tekstejä ja tekstilajeja. Tunneilla tuotetaan itse ammatillisia tekstejä. Opit kirjoittamaan esimerkiksi raportin, työohjeen, reklamaation ja tiivistelmän. Tunneilla myös keskustellaan ja harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja ryhmätyötaitoja. Teemme opintoretkiä ja erilaisia projekteja muiden YTO-aineiden tai ammattiaineiden kanssa. Osaamista vahvistetaan monimediaisesti. 

Valinnaiset opinnot 1-5 osp: 

  • Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot 1 osp 

Tällä opintojaksolla harjoitellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja oman tarpeen mukaan. Pääset arvioimaan ja kehittämään omia vuorovaikutustaitoja. 

  • Työelämän esiintymis- ja ryhmätyötaidot 1 osp 

Opintojaksolla syvennytään suulliseen viestintään, esiintymiseen ja työpaikan ryhmätyötilanteisiin.  

  • Työelämän tekstejä 1 osp 

Opintojaksolla luetaan ja kirjoitetaan työelämän ja oman alan keskeisiä tekstejä.  

  • Luetaan kirjallisuutta 1 osp 

Opintojaksolla perehdytään kaunokirjallisuuteen ja luetaan lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä. Opintojakson voi suorittaa myös kirjallisuusaiheisena Seppo-pelinä. 

  • Luetaan kuvaa 1 osp 

Opintojaksolla tutustutaan kuvallisen ilmaisun erilaisiin muotoihin ja tulkitaan niitä. 

  • Jatko-opintoihin valmistautuminen 1 osp 

Opintojaksolla tutustutaan ammattikorkeakoulun pääsykokeen tehtävätyyppeihin ja harjoitellaan luetun ymmärtämisen taitoja.