Siirry sivun sisältöön.

Fysiikka ja kemia

Matemaattis-luonnontieteellinen sosaaminen

Fysiikka ja kemia

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Pakolliset opinnot: 

  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp 

Opinnoissa tutustutaan fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja opetellaan hyödyntämään niitä oman alan työtehtävissä. Fysiikan ilmiöihin yhdistetään niihin liittyviä ominaisuuksia ja suureita yksiköineen. Kemian osalta opetellaan käsittelemään kemikaaleja itselle ja ympäristöllä turvallisella tavalla. 

Valinnaiset opinnot: 

  • Mittaaminen ja havainnointi 2 osp 

Kurssilla opetellaan tekemään erilaisia fysiikan ja kemian tyypillisimpiä mittauksia. Mittausten tulokset opetellaan esittämään graafisesti ja harjoitellaan mittausraportin tekoa. Lisäksi tutustutaan mittausvirheeseen liittyviin termeihin ja opetellaan arvioimaan omien mittausten tarkkuutta.