Siirry sivun sisältöön.

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Pakolliset opinnot (1 osp)

Oppitunneilla perehdytään siihen, kuinka toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti omalla ammattialalla sekä omassa elämässä. Selvitetään esimerkkien avulla mitä tarkoittaa elinkaariajattelu. Lisäksi pohditaan, mitä tarkoittaa eettisyys ja miten se huomioidaan omassa työssä.

Valinnaiset opinnot (1 -3 osp)

Valinnaiset opinnot suoritetaan työelämäjaksolla työpaikan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija voi esim. perehtyä työpaikan toimintaan kestävä kehitys huomioiden. Opiskelija voi laatia kestävän kehityksen suunnitelman työpaikalle ja toimia kestävän kehityksen edistäjänä omalla työpaikallaan.