Siirry sivun sisältöön.

Matematiikka

Matemaattis-luonnontieteellinen sosaaminen

Matematiikka

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Pakolliset opinnot:

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp

Matematiikan opinnoissa ratkaistaan erilaisia ammattialaan, arkielämään ja talouteen liittyviä tehtäviä, joissa käytetään peruslaskutoimituksia, erilaisia lukutyyppejä ja mittayksiköitä, prosenttilaskua, geometriaa, yhtälöitä, tilastoja ja taulukoita. Tavoitteena on käyttää laskemisen apuvälineitä kuten laskinta ja taulukkolaskentaohjelmaa sekä arvioida lopputulosta ja käytettyä menetelmää.

Valinnaiset opinnot:

  • Talousmatematiikka 1 osp 

Kurssilla syvennetään osaamista prosenttilaskuissa, lasketaan erilaisia kustannuksia ja vertaillaan kannattavuutta.

  • Tilastomatematiikka 1 osp

Tutustutaan siihen, miten tilastotietoa voidaan taulukoida ja luokitella sekä esittää graafisina kuvaajina. Lasketaan myös erilaisia tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä.

  • Ongelmanratkaisu 1 osp

Kurssilla syvennetään osaamista erilaisissa yhtälöissä ja suorakulmaisessa kolmiossa sekä näiden käyttämisessä ongelmanratkaisussa.