Siirry sivun sisältöön.

Suomi toisena kielenä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Suomi toisena kielenä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Wilmassa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä) 

Pakolliset opintojaksot 4 osp 

 • Suomi toisena kielenä 1–4 osp 

Suomi toisena kielenä -opintojaksoilla harjoitellaan työelämän ja arjen viestintä- ja vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan suomen kielen osaamista sekä ammattisanaston hallintaa. Tunneilla vahvistetaan lukemis- ja kirjoittamistaitoja ja tutustutaan erilaisiin teksteihin ja tekstilajeihin. Tunneilla luetaan ja tuotetaan esimerkiksi erilaisia ammatillisia tekstejä (raportti, reklamaatio, työohje, tiivistelmä). Tunneilla keskustellaan ja harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja ryhmätyötaitoja. Osaamista vahvistetaan monimediaisesti. Teemme opintoretkiä ja erilaisia projekteja muiden YTO-aineiden tai ammattiaineiden kanssa.  

Valinnaiset opintojaksot 5 osp 

 • Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot 1 osp 
 • Tällä opintojaksolla harjoitellaan pääasiassa suullisia viestintätaitoja erilaisissa työelämän tilanteissa. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi asiakaspalvelutilanteet ja työyhteisössä toimiminen. 
 • Oman alan kielitaito 1 osp 
 • Opintojaksolla vahvistetaan oman alan sanastoa ja harjoitellaan työtehtävien ja työvaiheiden sanoittamista sekä käsitteiden käyttöä. 
 • Työelämän tekstejä 1 osp 
 • Opintojaksolla tutustutaan työelämän ja erityisesti oman alan keskeisiin teksteihin ja tekstilajeihin.  
 • Luetaan kirjallisuutta 1 osp 
 • Opintojaksolla tutustutaan suomenkieliseen kirjallisuuteen ja luetaan esimerkiksi selkokielisiä kirjallisuusnäytteitä. 
 • Luetaan kuvaa 1 osp 
 • Opintojaksolla tutustutaan kuvallisen ilmaisun erilaisiin muotoihin ja harjoitellaan niiden tulkintaa.