Siirry sivun sisältöön.

Taide ja luova ilmaisu

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Taide ja luova ilmaisu

Pakolliset opinnot: 

Taide ja luova ilmaisu 1 osp  

Tunneilla opiskelija ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin ja oppii tunnistamaan kulttuurin ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille.  

Valinnaiset opinnot:  

  •  Taide ja luova ilmaisu valinnainen 1, Kulttuuriympäristön havainnointia 1 osp  

Opiskelija osaa havainnoida ja kerätä tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti esimerkiksi Kulttuuripassin avulla. 

  • Taide ja luova ilmaisu valinnainen 2, Teoksen suunnittelu ja toteutus 1 osp  

Opiskelija suunnittelee jonkin teoksen ja toteuttaa sen. 

  • Taide ja luova ilmaisu valinnainen 3, Tuote tai palvelu luovin keinoin 1 osp  

Opiskelija suunnittelee ja kokeilee tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.