Siirry sivun sisältöön.

Työelämässä toimiminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Työelämässä toimiminen

Pakolliset opinnot 

  • Työelämässä toimiminen, 2 osp

Opinnoissa selvitetään oman alan työtilannetta ja osaamistarpeita, tutustutaan työmarkkinajärjestelmän keskeisiin periaatteisiin ja otetaan selvää oman alan ammatillisista verkostoista. Perehdytään oman alan työehtoihin ja työlainsäädäntöön. Solmitaan työsopimus työnantajan kanssa. Noudatetaan annettuja työaikoja, toimintatapoja ja pukeutumisohjeita. Noudatetaan työturvallisuusohjeita ja tarvittaessa suojavarustusta. Työskennellään osana monimuotoista ja -kulttuurista työyhteisöä.

Tämä yto-osa-alue tehdään kokonaan ammattiaineiden ja KOS-jakson yhteydessä, ja sen arvioi aina ammatinopettaja.

Valinnaiset opinnot

  • Oman alan työtehtävät kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla, 1 osp

Opinnoissa etsitään tietoa oman alan työpaikoista ja selvitetään, miten paljon oman alan työpaikkoja on tarjolla niin lähialueella kuin kansallisilla kuin kansainvälisillä työmarkkinoilla. Mietitään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä etsitään niiden pohjalta itselle soveltuvia työpaikkoja. Tilanteen mukaan voidaan laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja ja hakea työpaikkoja.

Opinnot voi suorittaa ammattiaineiden yhteydessä, jolloin arvioinnin tekee ammatinopettaja. Vaihtoehtoinen suoritustapa on verkkokurssi, jonka arvioi yto-opettaja.

  • Työyhteisötaidot, 1 osp

Opinnoissa pohditaan omaa tapaa toimia työpaikalla ja roolia työyhteisön jäsenenä. Työskennellään työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti ja noudatetaan sovittuja toimintatapoja.

Opinnot voi suorittaa käytännön työelämässä KOS-jakson aikana, jolloin arvioinnin tekee ammatinopettaja. Vaihtoehtoinen suoritustapa on verkkokurssi, jonka arvioi yto-opettaja.

  • Työelämän vuorovaikutustaidot, 1 osp

Opintojen tavoitteena on oppia toimimaan rakentavasti ja joustavasti erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi pohditaan omaa käyttäytymistä sekä toimintaa KOS-jaksolla ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja työpaikalta saadun palautteen pohjalta.

Opinnot voi suorittaa käytännön työelämässä KOS-jakson aikana, jolloin arvioinnin tekee ammatinopettaja. Vaihtoehtoinen suoritustapa on verkkokurssi, jonka arvioi yto-opettaja.

Elina Karjalainen

Opettaja

040 570 3052

etunimi.sukunimi@inlive.fi